Seniorpension

Seniorførtidspension ophør fra 31.december 2019 og erstattes af den nye seniorpension.   Hvis du er nedslidt, har du mulighed for at søge om seniorpension, hvis du opfylder en række betingelser.

Et langt arbejdsliv kan være hårdt for kroppen, så derfor ender en del personer desværre med at være nedslidte, i de sidste år på arbejdsmarkedet. Seniorpension er målrettet netop de personer, som er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv.

Den nye seniorpension

I 2020 har kommunerne ansvaret for at administrere og tilkende den nye seniorpension, hvorefter den overgår både administrationen og tilkendelsen til en ny enhed under ATP.

Hvis du får afslag på seniorpension i kommunen, kan du fra 1. januar 2021 få genoptaget og genvurderet din sag af den nye enhed i ATP.

Husk dog, at du altid kan klage over en afgørelse fra kommunen til Ankestyrelsen. Der er en klagefrist på 4 uger fra kommunens afgørelse.

For at få tilkendt den nye seniorpension skal du opfylde en række betingelser. Dem kan du læse mere om herunder.

Betingelser for den nye seniorpension

Alder 

Du må højst have 6 år til folkepensionsalderen, men du kan søge om seniorpension, 6 måneder før du opfylder alderskravet. Det vil sige, at du kan søge seniorpension 6,5 år før, du kan gå på folkepension.

Beskæftigelseskrav

Det kræves, at du har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med mindst 20-25 års fuld beskæftigelse. En arbejdstid på mindst 27 timer om ugen betragtes som fuldtidsbeskæftigelse. Ved deltidsarbejde sker der forholdsmæssigt omregning til fuldtidsarbejde. Tag kontakt til din lokale fagforening, hvis du er i tvivl om, hvordan omregningen foregår.

Når beskæftigelseskravet skal opgøres, sammenlægges alle forudgående perioder med fuldtidsbeskæftigelse. Hvis du har haft fuldtidsbeskæftigelse i mere end 20 år, men mindre end 25 år, skal der foretages en konkret vurdering af, om du alligevel kan anses for at opfylde beskæftigelseskravet, f.eks. hvis arbejdet er fysisk eller psykisk belastende og nedslidende.

Arbejdsevne og seneste job

Din arbejdsevne skal være varigt nedsat og må højst udgøre 15 timer om ugen. Din arbejdsevne skal vurderes i forhold til dit seneste job. 

Det seneste job er et job af ca. 12 måneders varighed. Det kan både være et lønmodtagerjob, et fleksjob eller arbejde som selvstændig.

Hvis du i mange år har haft sæsonarbejde eller vikararbejde, kan disse perioder, hvor arbejdet har være samme type job, lægges sammen.

Din arbejdsevne skal ikke forsøges udviklet, hvilket betyder, at der ikke skal iværksættes indsatser, der skal udvikle arbejdsevnen til et andet arbejdsområde. Du skal f.eks. ikke i et ressouceforløb for at vurdere, om din arbejdsevne kan udvikles.

Fleksjob og ledighedsydelse

Er du i fleksjob, betragtes dette som fuldtidsarbejde, selvom du arbejder mindre end 27 timer om ugen, og perioden tæller med i beskæftigelseskravet (på de 20-25 timer).

Når du er visiteret til fleksjob, har kommunen vurderet, at din arbejdsevne er væsentlig og varigt nedsat. Hvis din effektive arbejdstid i fleksjobbet er på 15 timer eller mindre om ugen, og du opfylder de øvrige betingelser om alder og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, er du omfattet af målgruppen for den nye seniorpensionsordning.

Kommunen skal dog altid foretage en individuel, konkret vurdering af, om du opfylder kravene til at få tilkendt seniorpension.

Ansøgning og afgørelse

Du skal søge hos kommunen om seniorpension, og kommunen skal træffe afgørelse inden for 6 måneder.

Det er kommunen, som indhenter alle de oplysninger, der skal bruges for at vurdere, om du har ret til seniorpension. Kommunen indhenter også ATP-oplysninger og oplysninger til brug for vurdering af din arbejdsevne.

Får du afslag, kan du klage til Ankestyrelsen. Der er en klagefrist på 4 uger fra kommunens afgørelse.

Du kan altid kontakte din lokale 3F fagforening, hvis du har spørgsmål til den nye seniorpensionsordning.