Personalepolitik

Alle virksomheder har en personalepolitik. Men de færreste har den skrevet ned. Men det kan du være med til at ændre.

Personalepolitikken er et vigtigt element i det psykiske arbejdsmiljø. En klar, skriftlig personalepolitik giver tryghed og sikrer de ansatte mod forskelsbehandling. Det er vigtigt at formulere personalepolitikken, inden eventuelle problemer opstår. 

Reglerne fungerer bedst, hvis de ikke er til at misforstå, hvis de gælder for alle, og hvis de er besluttet efter en fælles diskussion på arbejdspladsen.

Langt de fleste virksomheder har en personalepolitik. Det er bare sjældent, at den er skrevet ned. Vil du gerne have personalepolitik på skrift, kan du foreslå, at de forskellige dele af personalepolitikken formuleres på skrift.

Både ledelse, ansatte og valgte tillidsrepræsentanter kan tage initiativ til at komme i gang.

Det kan en personalepolitik indeholde

Der findes ingen facitliste for, hvad en personalepolitik skal omfatte. Det er forholdene på den enkelte arbejdsplads, der afgør, hvad der er vigtigt.

Eneste undtagelse er regler for rygning, fordi Folketinget har vedtaget, at alle arbejdspladser skal have en rygepolitik. Og den skal være skriftlig. 

Andre områder kan for eksempel handle om: 

 • det rummelige arbejdsmarked
  • (for eksempel integration, sygdom, fravær, fastholdelse og seniorpolitik)
 • ligestilling, arbejds- og familieliv
  •     (for eksempel familievenlig personalepolitik, ligeløn, uddannelse og ansættelse)
 • omgangsformer og adfærd
  •  (for eksempel beklædning, diskrimination, mobning og chikane)
 • sundhedsfremme
  •    (for eksempel alkohol, helbredsordninger, kantine, motion, rygning og stress).

En god personalepolitik

Processen er vigtig, når personalepolitikken skal formuleres. Hvis alle føler, de er blevet hørt, er der størst opbakning om de nye regler.

En velfungerende personalepolitik skal:

 • være klar og tydelig
 • gælde for alle i virksomheden
 • besluttes efter en fair proces, hvor alle er blevet hørt
 • indeholde klare regler for, hvad der sker, hvis reglerne brydes.

Det er ledelsen, der i sidste ende beslutter, hvordan personalepolitikken skal se ud.

På store arbejdspladser samles diskussionerne ofte i samarbejdsorganisationen eller arbejdsmiljøudvalget.

Har I ikke et samarbejdsudvalg eller valgte repræsentanter, kan I tage en snak med ledelsen om behovet for en nedskrevet personalepolitik.

Det er vigtigt, at I evaluerer og udvikler personalepolitikken mindst én gang årligt i Samarbejdsudvalget.

3 gode råd fra 3F - om personalepolitik

En god metode at arbejde efter er:

 • Vælg et emne, udform politikken, lav en handlingsplan, følg op.
 • Det er altid lettere at få reglerne på plads, før et problem opstår, end mens det er aktuelt.
 • Kontakt din lokale 3F Fagforening, hvis din arbejdsplads har problemer, I ikke selv kan løse.  

 

Meld dig ind i dag og bliv sikret i Danmarks stærkeste fagforening og A-kasse

Bliv medlem

Relaterede artikler