Seniorpolitik

Alle medarbejdere kan nyde godt af en god seniorpolitik.

For ældre medarbejdere kan en gradvis tilbagetrækning bane vejen for en god pensionisttilværelse.  

Det kan samtidig give luft til, at kolleger og ledelse kan planlægge oplæring eller ansætte nye, der skal tiltræde i stedet for senioren.  

Hvis virksomheden begynder tidligt, for eksempel fra 52-års alderen, med at lade seniorpolitik indgå i de årlige udviklingssamtaler, kan det give arbejdslivet større kvalitet og formentlig også en større interesse for at blive længere på arbejdspladsen.

Det kan politikken indeholde

Her er en række forslag til, hvad I kan diskutere og putte i en personalepolitik for seniorer:  

 • mindre belastende fysisk eller psykisk arbejde for kollegerne
 • nye jobmuligheder på arbejdspladsen
 • kortere arbejdstid, evt. nedtrapning med fuld pensionsindbetaling
 • mulighed for efteruddannelse
 • fritagelse for vagtordninger
 • et antal fridage om året med løn efter det fyldte X år
 • orlov uden løn af minimum 1 måneds varighed fra det fyldte X år
 • mere fleksibel arbejdstid
 • økonomisk bedre vilkår end i dag
 • omsorgsdage til gavn for seniorens forældre, for senioren selv eller for børnebørn
 • hjemmearbejdsplads
 • fratrædelsesgodtgørelse.

I kan også overveje, om senioren kan bevare tilknytningen til arbejdspladsen efter pensionering, for eksempel som vikar ved sygdom og i ferieperioder eller ved oplæring af nye medarbejdere.  

Senioraftaler i overenskomsterne

Mange overenskomster på LO/DA-området indeholder mulighed for at ansætte personer med nedsat arbejdsevne.  

Det betyder blandt andet, at en senior kan overgå fra fuldtids- til deltidsjob, eller at arbejdsvilkårene skal tilpasses en seniormedarbejder med nedsat arbejdsevne.  

Den kommunale og den statslige overenskomstaftale indeholder bestemmelser om gradvis tilbagetrækning. Det betyder, at seniorer kan trappe ned i tid eller i forhold til de arbejdsopgaver, de laver.

 

 

Meld dig ind i dag og bliv sikret i Danmarks stærkeste fagforening og A-kasse

Bliv medlem

Relaterede artikler