Sådan bekæmper 3F social dumping

3F kæmper for fair vilkår – både når det gælder dansk og udenlandsk arbejdskraft. Derfor gør 3F en stor indsats for at sikre ordnede forhold for alle arbejdere i Danmark.

3F’s kamp mod social dumping

 • Tegner overenskomster med både danske og udenlandske arbejdsgivere for forhindre social dumping.
 • Opretter konflikt og blokade mod arbejdsgivere, som ikke vil sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår.
 • Besøg på tusindvis af arbejdspladser med udenlandsk arbejdskraft.
 • Mistanke om social dumping kan anmeldes til 3F, som undersøger sagen.  
 • Faglige sager for både danske og udenlandske medlemmer, som bliver snydt.
 • Gratis tolkebistand til udenlandske medlemmer til møder med fagforeningen.
 • Anmeldelser til myndighederne.
 • Samarbejde med SKAT og Arbejdstilsynet.
 • Hjemmesider om løn og arbejdsforhold på flere sprog (polsk, tysk, russisk, engelsk, tyrkisk).
 • Informationsmaterialer på mange sprog.
 • Danskundervisning og netværk i de lokale 3F fagforeninger.
 • Facebook-siden www.facebook.com/NejTilSocialDumping og www.facebook.com/StopPiratkoersel.
 • Dokumentation og journalistik i Fagbladet 3F og på www.fagbladet3f.dk.

3F kæmper for kædeansvar

3F arbejder blandt andet for, at endnu flere arbejdsgivere bliver omfattet af kædeansvar. Kædeansvar indebærer, at også underleverandører forpligtes til at overholde overenskomsten.

3F kæmper for overenskomstregler, som bekæmper social dumping

3F arbejder blandt andet for, at få regler i overenskomsterne, som bekæmper social dumping.

For eksempel indeholder byggeriets overenskomster en bestemmelse om de såkaldte 48-timers-møder.

Hvis der er begrundet mistanke om brud på overenskomsten, kan der indkaldes til et møde på byggepladsen inden for 48 timer. Kan parterne ikke blive enige, vil sagen blive hastebehandlet ved en faglig voldgift.

Hvis der er begrundet mistanke om brud på overenskomsten, kan der indkaldes til et møde på byggepladsen inden for 48 timer. Kan parterne ikke blive enige, vil sagen blive hastebehandlet ved en faglig voldgift.

Se om din kommune anvender uddannelses- og arbejdsklausuler, og hvor gode de er til at kontrollere.

Se om din kommune og region anvender arbejdsklausuler.

Se om din kommune og region anvender uddannelsesklausuler.