3F's holdning til udenlandsk arbejdskraft

3F er med i kampen om at bekæmpe social dumping.

3F ønsker ikke at ramme udenlandske lønmodtagere, der rejser til Danmark for at arbejde. Men alle skal arbejde på samme vilkår.

3F kæmper mod de virksomheder og smarte forretningsfolk, der med stor økonomisk fortjeneste udnytter billig udenlandsk arbejdskraft. Ofte er boligforhold og arbejdsmiljø meget ringe, og folk arbejder til en løn, som det ikke er muligt at leve anstændigt for i Danmark.

3F accepterer ikke, at nogle ansatte behandles som andenrangsborgere på vores arbejdspladser. Alle skal arbejde på samme vilkår.

Krav om overenskomst

Alle virksomheder- uanset om de er danske eller udenlandske - skal indgå en overenskomst, og de udenlandske lønmodtagere skal organiseres.

Hvis virksomheden nægter at indgå en overenskomst, kan fagforeningen helt lovligt blokere arbejdspladsen.

Læs også:
Sådan er reglerne

Anmeld social dumping