Syg

Uanset om du er i arbejde eller arbejdsløs er det er vigtigt, at du følger de regler der gælder for sygemelding.

Fyring under sygdom

Læs mere her Du kan godt blive afskediget, mens du er syg, med mindre andet fremgår af din overenskomst. Men der er stor forskel på, om afskedigelsen skyldes langvarig sygemelding eller forhold, der ikke har noget med din sygemelding at gøre.

Klag over afgørelse

Læs mere her Du har mulighed for at klage over kommunens afgørelse.

Kritisk sygdom

Læs mere her Som en del af din arbejdsmarkedspension har 3F sikret, at du er forsikret ved kritisk sygdom

Meld dig rask

Læs mere her Når du skal raskmelde dig, skal du kontakte din a-kasse og jobcenteret. Dette kan du gøre elektronisk.

Meld dig syg

Læs mere her Hvis du bliver syg, skal du altid sygemelde dig på første sygedag.

Sygedagpenge

Læs mere her Hvis du bliver syg og er uarbejdsdygtig har du mulighed for at få sygedagpenge i en kortere periode.

Sygdom i ferien

Læs mere her Bliver du syg, før din ferie starter, har du mulighed for at holde ferien på et andet tidspunkt.

Langtidssyg

Læs mere her Hvis du er langtidssygemeldt, har du en række muligheder for at vende gradvist tilbage til jobbet.

Sygefraværssamtale

Læs mere her Er du syg i en længere periode, kan du indkaldes til en samtale med din arbejdsgiver senest en måned efter første fraværsdag.

Mulighedserklæring

Læs mere her Er du syg i en længere periode, kan din arbejdsgiver forlange at se en mulighedserklæring.

Arbejdsprøvning

Læs mere her Efter et sygdomsforløb kan din kommune sende dig i afklaring.

§ 56 aftaler

Læs mere her Har du fået en langvarig eller kronisk sygdom, kan du blive ansat på en § 56-aftale.

Fast-track

Læs mere her Fast-track-ordningen kan benyttes af dig og din arbejdsgiver, for at du som langtidssygemeldt kan blive fastholdt på jobbet.

Jobafklaringsforløb

Læs mere her Jobafklaringsforløb er til dig, som ikke kan få dine sygedagpenge forlænget efter 22 uger.

Revalidering

Læs mere her Har du nedsat arbejdsevne, kan du eventuelt have ret til revalidering.

Støtte til rekreationsophold

Læs mere her Har du været syg i længere tid og er på vej tilbage til arbejdet, kan du måske have glæde af et rekreationsophold, inden du kommer tilbage på jobbet.

Virksomhedsrevalidering

Læs mere her Du kan få virksomhedsrevalidering, hvis du for eksempel bliver omskolet eller genoptrænet.