Klag over afgørelse

Du har mulighed for at klage over kommunens afgørelse.

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse, kan du klage til kommunen senest fire uger efter, du har modtaget din afgørelse. Kommunen genvurderer afgørelsen inden fire uger fra klagen er modtaget. 

Fastholder kommunen sin afgørelse, bliver sagen sendt videre til ankestyrelsen.