Kritisk sygdom

Som en del af din arbejdsmarkedspension har 3F sikret, at du er forsikret ved kritisk sygdom

Hvis du får en kritisk sygdom, er du via din arbejdsmarkedspension forsikret, så du skattefrit kan få udbetalt et engangsbeløb.

Du bestemmer selv, hvad pengene skal bruges til. Du kan for eksempel bruge pengene til at behandle din sygdom, indfri gæld, tage på rekreation eller indrette dit hjem efter sygdommens art.

Engangsbeløb ved kritisk sygdom

Der er forskel fra selskab til selskab på, hvilke sygdomme der er forsikret. Der kan også være forskellige krav til diagnosen for den enkelte kritiske sygdom. Så tjek dine forsikringsbetingelser, eller spørg hos dit pensionsselskab.

Reglerne for kritisk sygdom er ikke ens. Se reglerne for dit pensionsselskab.