mosaik-desktop-1-left-ny
mosaik-desktop-1-right-ny

Uddannelse

Det er aldrig for sent at uddanne dig. Som medlem af 3F har du en lang række muligheder for at få hjælp til at tage en uddannelse eller at efteruddanne dig.

Voksenlærling

Fik du ikke svendebrev som helt ung, og er du blevet 25 år eller derover, så har du mulighed for at gå i voksenlære.

Kompetencefonde

I mange overenskomster er der ret til to ugers selvvalgt uddannelse med lønkompensation.

Kompetenceafklaring

Alle dine kompetencer er vigtige - uanset hvor de kommer fra.

Vil du i lære?

Tag en erhvervsuddannelse eller lærlingeuddannelse, og stå stærkere på arbejdsmarkedet. 

Lærlinge- og elevuddannelser

Listen indeholder alle lærlinge- og elevuddannelser.

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

På AMU kan du få de kurser og certifikater, du mangler inden for en lang række faglige områder.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Ønsker du at deltage i undervisning på folkeskoleniveau eller på gymnasialt niveau, kan du søge om SVU.

Merituddannelse

Du har mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på kort tid, hvis du har arbejdserfaring i forvejen.

Uddannelsesplan

3F hjælper dig med at lave en personlig uddannelsesplan, så du lettere kan se dine muligheder for efter- og videreuddannelse.

Ordblind? 3F hjælper dig

Har du svært ved at læse og skrive, kan 3F hjælpe dig.

 

Brug din ledighed på uddannelse

Når du bliver ledig og er på dagpenge, har du ret til op til seks ugers jobrettet uddannelse.

Uddannelse i udlandet

Som ung og under uddannelse har du flere muligheder for at få støtte til et ophold i udlandet.

VEU-godtgørelse

For at få VEU-godtgørelse skal du opfylde nogle generelle betingelser.

Danskundervisning for udlændinge

3F kan hjælpe dig i gang med danskundervisning.

mobil 1