Uddannelse

Det er aldrig for sent at uddanne dig. Som medlem af 3F har du en lang række muligheder for at få hjælp til at tage en uddannelse eller at efteruddanne dig.

Voksenlærling

Læs mere her Fik du ikke svendebrev som helt ung, og er du blevet 25 år eller derover, så har du mulighed for at gå i voksenlære.

Voksenelevløn

Læs mere her Er du over 25 år, kan du komme i lære som voksenelev. Laver du en aftale med arbejdsgiveren om at blive voksenlærling eller -elev, kan du få en højere løn end ungdomselever og -lærlinge.

Kompetencefonde

Læs mere her I mange overenskomster er der ret til to ugers selvvalgt uddannelse med lønkompensation.

Kompetenceafklaring

Alle dine kompetencer er vigtige - uanset hvor de kommer fra.

Læs mere her

Få overblik over efteruddannelse på uddannelsessite

Læs mere her Er du medlem af PensionDanmark, kan du få et overblik over dine efteruddannelser og muligheder for fremtiden. Flere kurser, kompetencer og certifikater gør dig til en bedre medarbejder og ruster dig, hvis du søger nyt job.

Vil du i lære?

Læs mere her Tag en erhvervsuddannelse eller lærlingeuddannelse, og stå stærkere på arbejdsmarkedet. 

Lærlinge- og elevuddannelser

Læs mere her

Listen indeholder alle lærlinge- og elevuddannelser.

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Læs mere her På AMU kan du få de kurser og certifikater, du mangler inden for en lang række faglige områder.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) – særligt til medarbejdere med korte uddannelser.

Læs mere her SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) er en økonomisk støtte, der gives til at efter- eller videreuddanne medarbejdere på folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau.

Merituddannelse

Læs mere her Du har mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på kort tid, hvis du har arbejdserfaring i forvejen.

Uddannelsesplan

Læs mere her 3F hjælper dig med at lave en personlig uddannelsesplan, så du lettere kan se dine muligheder for efter- og videreuddannelse.

Ordblind? 3F hjælper dig

Læs mere her Har du svært ved at læse og skrive, kan 3F hjælpe dig.
 

Brug din ledighed på uddannelse

Læs mere her Når du bliver ledig og er på dagpenge, har du ret til op til seks ugers jobrettet uddannelse.

Uddannelse i udlandet

Læs mere her Som ung og under uddannelse har du flere muligheder for at få støtte til et ophold i udlandet.

Danskundervisning for udlændinge

VEU-godtgørelse

Læs mere her For at få VEU-godtgørelse skal du opfylde nogle generelle betingelser.