Vil du i lære?

Tag en erhvervsuddannelse eller lærlingeuddannelse, og stå stærkere på arbejdsmarkedet. 

En erhvervsuddannelse (lærlingeuddannelse, elevuddannelse) er en praktisk uddannelse, som veksler mellem skolegang på en erhvervsskole og oplæring på en arbejdsplads.

I Danmark findes der over 120 uddannelser. Godt 60 af uddannelserne hører under 3F's overenskomstområder.

En erhvervsuddannelse/lærlingeuddannelse varer normalt mellem to og fire år.  

Om uddannelsen

Du kan optages på et grundforløb på en skole, hvis du har gennemført niende klasse.

Er du over 25 år, har du mulighed for at blive voksenlærling.

En lærlingeuddannelse veksler mellem skole og praktik. Som regel fem til ti uger ad gangen.

Praktikpladsen skal du som lærling selv finde, men du kan få hjælp på skolen.

Hvis du ikke kan finde en praktikplads, kan du på nogle uddannelser komme i skolepraktik.

Du kan få flere oplysninger om det på de tekniske skoler.

Kom godt i gang med 3F

Når du finder en uddannelse, der interesserer dig, kan du læse mere om faget.

Er du under din lærlingetid medlem af 3F, kan du få alt den faglige hjælp, du har brug for. Videre har Forbundet et tilbud om en forbundsydelse i karensperioden, når du er blevet udlært.
Læs mere.

Du kan altid kontakte din lokale 3F fagforening for at få mere at vide om 3F's uddannelser.

Du kan også kontakte 3F's uddannelsespolitiske sekretariat. Ring til: 70 300 300 og spørg efter en uddannelseskonsulent.