Voksenlærling

Fik du ikke svendebrev som helt ung, og er du blevet 25 år eller derover, så har du mulighed for at gå i voksenlære.

At gå i voksenlære er en måde, du kan opkvalificere dig på. På den måde står du stærkere på arbejdsmarkedet.

At blive voksenlærling kræver først og fremmest, at du kan få en aftale med din arbejdsgiver om en uddannelsesaftale.

Som voksenlærling skal du have fagets overenskomstmæssige løn under uddannelsen, og du vil som regel kunne gennemføre uddannelsen på betydeligt kortere tid, hvis du i forvejen har erhvervserfaring fra branchen.

Forløbet slutter med en svendeprøve og et svendebrev. Med beviset på, at du har taget en formel erhvervsuddannelse, er du godt rustet på arbejdsmarkedet, også i fremtiden. 

Lønvilkår

Som voksenlærling skal din arbejdsgiver betale overenskomstmæssig løn, og lønnen skal mindst svare til mindstelønnen, en ikke-faglært lønmodtager er berettiget til inden for det pågældende område.

På ikke-overenskomstdækkende områder, skal din arbejdsgiver betale en løn, der mindst svarer til, hvad der er gældende inden for beslægtede overenskomstområder.

Se en liste over 3F’s uddannelser. Overenskomsterne er tilknyttet de enkelte uddannelser.

Voksenlærlinge - en gevinst for virksomheden

Som faglært er du mere værd i din virksomhed, fordi du kan løse flere opgaver.

Hertil kommer, at virksomheden får kompensation fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag), når du er på uddannelsens skolemoduler. I nogle tilfælde kan virksomheden også få tilskud fra jobcentret. Læs mere om jobcentrets tilskud til voksenlærlinge.

Er du ledig og modtager dagpenge, kan du læse mere om reglerne for voksenlærling her.

Meld dig ind - lærling