Find din 3F overenskomst

Her finder du en liste over alle 3F's overenskomster. Du kan også finde din overenskomst ved at søge på dit fag.

Overenskomster under Byggegruppen

Dokumenter
Agreement for bricklayers and bricklayers' labourer work (Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri - Engelsk) 1 MB PDF
Asfaltoverenskomsten mellem 3F og Asfaltindustrien 2 MB PDF
Bautarifvertrag (Bygningsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri - Tysk) 2 MB PDF
Building agreement (Bygningsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri - Engelsk) 2 MB PDF
Bygge- og Anlægsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri 1 MB PDF
Bygge og Anlægsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Håndværk 2 MB PDF
Bygningsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri 3 MB PDF
COLLECTIVE AGREEMENT FOR THE CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING SECTORS (Bygge- og Anlægsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri - Engelsk) 1 MB PDF
Glasoverenskomsten mellem 3F og Glarmesterlauget 2 MB PDF
Gulvoverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri 2 MB PDF
Industrioverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri 1 MB PDF
Isoleringsoverenskomsten mellem 3F og DI 474 KB PDF
Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri 1 MB PDF
Tarifvertrag für den hoch- und tiefbau (Bygge- og Anlægsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri - Tysk) 1 MB PDF
Tarifvertrag für maurer und maurergehilfen (Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri - Tysk) 1 MB PDF
UKŁAD ZBIOROWY PRACY (Bygningsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri - Polsk) 2 MB PDF
UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA SEKTORA BUDOWLANO-MONTAŻOWEGO (Bygge- og Anlægsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri - Polsk) 2 MB PDF
Uklad Zbiorowy pracy w zakresie prac wykonywanych przez murarzy i pomocnikow murarskich (Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri - Polsk) 2 MB PDF

Overenskomster under Den grønne gruppe

Dokumenter
Agroindustrielle overenskomster mellem 3F og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 2 MB PDF
Akkordtidskurant for anlægsgartnerarbejde mellem 3F og Danske Anlægsgartnere 482 KB PDF
Gartneri- og planteskoleoverenskomsten mellem 3F og Gartneri, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 2 MB PDF
Golfoverenskomsten mellem 3F og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 2 MB PDF
Jordbrugsoverenskomsten mellem 3F og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 4 MB PDF
Mejeriernes fællesoverenskomst mellem 3F og DI O II 4 MB PDF
Overenskomst for anlægsgartnerarbejde mellem 3F og Danske Anlægsgartnere 7 MB PDF
Overenskomst for gartnerarbejde mellem 3F og BL - Danmarks Almene Boliger 566 KB PDF
Overenskomst for gartnerisk arbejde mellem 3F og DI O II (SBA) 609 KB PDF
Overenskomst for Golfbaner mellem 3F og Danske Anlægsgartnere 6 MB PDF
Overenskomst for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer mellem 3F og Danske Anlægsgartnere 3 MB PDF
Skovbrugsoverenskomsten mellem 3F og Gartneri-, Land- og Skovbrugets arbejdsgivere 9 MB PDF
Tværgående protokollater til overenskomsterne mellem 3F og Danske Anlægsgartnere 372 KB PDF

Overenskomster under Den Offentlige Gruppe

Dokumenter
Aftaleenheden for frie grundskoler (privat skoler) 520 KB PDF
DSB, Fællesoverenskomst 9 MB PDF
DSB, Organisationsaftale for faglærte håndværkere 95 KB PDF
DSB, Overenskomst for fagligt uddannet køkkenpersonale 22 KB PDF
DSB, Vedligehold - Virksomhedsoverenskomst 5 MB PDF
DSB, Vedligehold organisationsaftale for faglærte håndværkere 99 KB PDF
Folketinget, Fællesoverenskomst 265 KB PDF
Folketinget, Organisationsaftale 116 KB PDF
Kirkeministeriet, Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 2 MB PDF
KL, Overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter, rengøringsteknikere og elever 33 MB PDF
KL, Overenskomst for handicapledsagere 1 MB PDF
KL, Overenskomst for håndværkere m.fl. (gartnere og murere i Københavns og Frederiksberg kommune) 2 MB PDF
KL, Overenskomst for ikke faglærte ansatte der er beskæftiget ved rengørings og køkkenarbejde el.lign. 33 MB PDF
KL, Overenskomst for ikke ledende personale bl.a. ernæringsassistenter 703 KB PDF
KL, Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 3 MB PDF
KL, Overenskomst for rengøringsassistenter 41 MB PDF
KL, Overenskomst for specialarbejdere i Københavns og Frederiksberg kommuner 1 MB PDF
KL, Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere - brolæggere - murere og instruktører /holdledere m.fl. 1 MB PDF
KL, Overenskomst for teknisk service 1 MB PDF
KL, Tiltrædelsesaftale for smørrebrødsjomfruer, catere og elever 53 KB PDF
Overenskomst Accountor 317 KB PDF
Overenskomst for Amager Ressourcecenter, AV Miljø, SMOKA og eventuelle andre 53 KB PDF
Resultatpapir for Aarhus Teater for håndværkere 37 KB PDF
RLTN, Overenskomst for ernæringsassistentelever 199 KB PDF
RLTN, Overenskomst for håndværkere m.fl. 2 MB PDF
RLTN, Overenskomst for ikke-ledende personale b.la. ernæringsassistenter 679 KB PDF
RLTN, Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder 413 KB PDF
RLTN, Overenskomst for rengøringsassistenter m.fl. 39 MB PDF
RLTN, Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere - brolæggere - murere og instruktører /holdledere m.fl. 2 MB PDF
RLTN, Overenskomsten for omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter 3 MB PDF
RLTN, Tiltrædelsesaftale for smørrebrødsjomfruer, catere og elever 15 KB PDF
RTLN, Overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter, ufaglærte serviceassistenter og serviceassistentelever 14 MB PDF
RTLN, Overenskomst for servicemedarbejdere og -assistenter ved sygehuse 2 MB PDF
Stat, OAO-S-Fællesoverenskomst 1 MB PDF
Stat, Organisationsaftale for kostfagligt uddannet personale - Køkken 3 MB PDF
Stat, Organisationsaftale for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, anlægsgartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 2 MB PDF
Stat, Organisationsaftale for rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten 8 MB PDF
Stat, Organisationsaftale for skov og naturteknikere m.fl. i Naturstyrelsen 2 MB PDF
Stat, Organisationsaftale for teknisk personale Det Kgl. Teater 377 KB PDF
Stat, Organisationsaftale for værkstedsassistenter på Kofoeds Skole 87 KB PDF
Stat, Organisationsaftalen for håndværkere og teknikere 2 MB PDF

Overenskomster under Industrigruppen

Dokumenter
Den Grafiske overenskomst 1 MB PDF
Emballageoverenskomsten 2 MB PDF
Fællesoverenskomst for Auto- og boligmonteringsområdet 13 MB PDF
Industri og Værkstedsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Håndværk 16 MB PDF
Industri, træ- og møbeloverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri 2 MB PDF
Industriens funktionæroverenskomst 793 KB PDF
Industriens organisationsaftaler mellem 3F, DI og CO Industri 365 KB PDF
Industriens overenskomst mellem 3F, DI og CO Industri 2 MB PDF
Industriens overenskomst samt Lokalaftaler for 3F vedrørende postarbejdere i Post Danmark 2 MB PDF
Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund for overenskomstansatte på særlige vilkår i Post Danmark 2 MB PDF
Overenskomst med 3F, Dansk Metal, Blik og Rør og Arbejdsgiverne 4 MB PDF
Overenskomst mellem 3F Billund afdeling og Legoland ApS 3 MB PDF
Overenskomst mellem 3F Haderslev afdeling og Bryggeriet S.C. Fuglsang A/S 171 KB PDF
Overenskomst mellem 3F og Dansk Maskinforhandlerforening og Dansk Metal 1 MB PDF
Overenskomst mellem 3F og Post Danmark for arbejdsledere og specialister m.fl. 1 MB PDF
Overenskomst mellem 3F og Skrædderlauget 1 MB PDF
Overenskomst mellem 3F, Bandagist-Centret A/S og Dansk Metal 331 KB PDF
Overenskomst mellem DR, 3F og Malernes Fagforening 1 MB PDF
Overenskomsten for faglærte 619 KB PDF
Piano- og orgelbyggeroverenskomsten mellem 3F og DI 1 MB PDF
Protokollat mellem 3F og Tekniq 58 KB PDF
Textil- og Beklædningsoverenskomsten 1 MB PDF
Træ- og møbeloverenskomsten mellem 3F og Dansk Industri/Træ- og Møbelindustrien 2 MB PDF
VVS overenskomsten mellem 3F, Blik og Rør, Dansk Metal og Tekniq 1 MB PDF

Overenskomster under Transportgruppen

Dokumenter
BOA Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening - Overenskomst for chauffører og lagerarbejdere 18 KB PDF
Coop Danmark - Fællesbestemmelser 18 KB PDF
Coop Danmark - Lager- og pakhusarbejdere og chauffører 18 KB PDF
Coop Danmark - Rengøring og kantine 18 KB PDF
Dansk Erhverv Arbejdsgiver - Fællesordning for arbejde i holddrift 18 KB PDF
Dansk Erhverv Arbejdsgiver - Lageroverenskomst 18 KB PDF
Dansk Erhverv Arbejdsgiver - Lærlingeoverenskomst 18 KB PDF
Dansk Erhverv Arbejdsgiver - Overenskomst for BIOS Ambulance Services Danmark for ambulancekørsel og liggende sygetransport 18 KB PDF
Dansk Erhverv Arbejdsgiver - Overenskomst for Hjem-Is depoterne 18 KB PDF
Dansk Erhverv Arbejdsgiver - Overenskomst for Netto 18 KB PDF
Dansk Erhverv Arbejdsgiver - Overenskomst for Responce for ambulancekørsel og liggende sygetransport 18 KB PDF
Dansk Erhverv Arbejdsgiver - TA-overenskomst for turistchauffører mm. 18 KB PDF
Dansk Erhverv Arbejdsgiver - Vikaroverenskomst 18 KB PDF
Danske Service - Overenskomst for vinduespolerer 18 KB PDF
DEA - Overenskomst for Falck Teknik 18 KB PDF
DI I - AKT - Landsoverenskomst for rutebilchauffører i Provinsen 18 KB PDF
DI I - AKT - Tillægsoverenskomst for rutebilchauffører i Hovedstadsområdet 18 KB PDF
DI I - ATD - Taxaoverenskomst 18 KB PDF
DI I - ATL - Transport- og Logistikoverenskomst 18 KB PDF
DI I - ATV - Landsoverenskomst for turistchauffører 18 KB PDF
DI I - JA - Overenskomst for jernbanearbejdere 18 KB PDF
DI II - ADV - Vaskerioverenskomst 18 KB PDF
DI II - DSA - Overenskomst for falckreddere 18 KB PDF
DI II - Fællesordning for arbejde i holddrift 18 KB PDF
DI II - Fællesoverenskomst for lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere 18 KB PDF
DI II - Lærlingeoverenskomst 18 KB PDF
DI II - Mejeriernes Fællesoverenskomst 18 KB PDF
DI II - Overenskomst for festudlejervirksomheder 18 KB PDF
DI II - Overenskomst for golfbaner 18 KB PDF
DI II - Overenskomst for Københavns Lufthavne 18 KB PDF
DI II - Vikaroverenskomst 18 KB PDF
DI II - Vinduespolereroverenskomst 18 KB PDF
DMA Danske Mediers Arbejdsgiverforening - Budoverenskomst for Hovedstadsområdet 18 KB PDF
DMA Danske Mediers Arbejdsgiverforening - Budoverenskomsten i Provinsen 18 KB PDF
DMA Danske Mediers Arbejdsgiverforening - Fællesoverenskomst for pakkeriarbejdere på trykkerier i Provinsen 18 KB PDF
DTLs arbejdsgiverforening 18 KB PDF
DTLs arbejdsgiverforening - Transportoverenskomst 18 KB PDF

Overenskomster under Privat service, Hotel og Restauration

Dokumenter
Cafeoverenskomst - 2017 - 2020 870 KB PDF
Catering Danmark (Kokken & Jomfruen m.fl.) - 2017 - 2020 1 MB PDF
Collective agreement for Hilfr 465 KB PDF
Coop - cafeterier og bistroer 2014-2017 309 KB PDF
Danske Færger (3F og Danske Færger) - 2017-2020 436 KB PDF
Danske Slagtemestre og 3F - 2017 - 2020 2 MB PDF
DFDS-DIS overenskomst 2017-2020 593 KB PDF
Diskoteker og spillesteder - 2017 - 2020 4 MB PDF
Elevoverenskomst HORESTA - 2017 - 2020 1 MB PDF
Fazer Food Services A/S (kantiner) - 2017-2020 1 MB PDF
Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) 2018-2020 436 KB PDF
ForSea - Hamlet 2017-2020 722 KB PDF
ForSea - Mercandia 2017-2020 579 KB PDF
ForSea - Tycho Brahe 2017-2020 644 KB PDF
Handicaphjælpere - oversigt over tiltrædelsesoverenskomster 57 KB PDF
Handicaphjælpere overenskomst mellem 3F og DE - 2017-2020 2 MB PDF
Handicaphjælperoverenskomst mellem 3F og DI - 2017-2020 393 KB PDF
Hotel, herunder provisionslønnede tjener - 2017-2020 1 MB PDF
Hotel, herunder tjenere med fast løn - 2017 - 2020 1 MB PDF
Hovedoverenskomstens del 2 - 2017 - 2020 1 MB PDF
Jensens Bøfhus - 2017-2020 130 KB PDF
Joe and the Juice overenskomst - 2017-2020 2 MB PDF
Kaffebar overenskomst mellem Espresso House Denmark Ak/S og 3F 10 MB PDF
Kantineoverenskomst mellem 3F og DI Overenskomst ll (SBA) - 2017-2020 901 KB PDF
Kantineoverenskomst mellem Compass Group og 3F 1 MB PDF
Kasinooverenskomst mellem 3F og Horesta - 2017 - 2020 1 MB PDF
Konceptoverenskomst for medhjælpere - 2017 - 2020 870 KB PDF
Kvickly's cafeterier mellem 3F PSHR og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening (BA) - 2014-2017 426 KB PDF
McDonalds overenskomst - 2017 - 2020 569 KB PDF
Mols-Linien (catering og kiosk) mellem Mols-Linien og 3F/HK - 2017-2020 1 MB PDF
Offshore-Overenskomst mellem 3F Privat Service, Hotel og Restauration og HORESTA - 2017-2020 2 MB PDF
Overenskomst for Hilfr 381 KB PDF
Restaurant, herunder provisionslønnede tjenere - 2017 - 2020 1 MB PDF
Restaurant, herunder tjenere med fast løn - 2017 - 2020 1 MB PDF
SBA-DI-serviceoverenskomst - 2017-2020 1 MB PDF
Scandlines Catering og 3F Privat Service, Hotel og Restauration DIS-overenskomst - 2017-2020 558 KB PDF
Serviceoverenskomst mellem 3F og Kooperationen 1 MB PDF
Serviceoverenskomsten mellem 3F og Danske Service - 2017-2020 556 KB PDF
Serviceoverenskomsten mellem 3F og DI (engelsk udgave) - 2014-2017 341 KB PDF
Supermarkedsoverenskomst Dansk Erhverv - 2017 - 2020 2 MB PDF
Vikarbureauoverenskomst mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 1 MB PDF