Arbejdsmiljø
Kan jeg få erstatning efter en arbejdsskade? Når du har været ude for en arbejdsskade, kan du søge erstatning efter arbejdsskadesikringsloven og efter erstatningsansvarsloven. 3F hjælper dig hele vejen.

Erstatning efter arbejdsskadeloven

Hvis din arbejdsskade anerkendes, kan du søge om at få dækket behandlingsudgifter, godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne.

Du kan søge om dækning af behandlingsudgifter, hvis din arbejdsskade efterfølgende kræver behandling, for at du kan blive helbredt bedst muligt.

Der er også mulighed for at søge tilskud til hjælpemidler, og i visse tilfælde kan du søge dækning af fremtidige udgifter til behandling og hjælpemidler.
Din psykiske og fysiske tilstand vurderes efter din arbejdsskade. Derefter sætter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring en méngrad mellem 5 og 100 procent. Du vil få forskelligt erstatningsbeløb alt efter din méngrad. Hvis du efter din arbejdsskade har fået nedsat mulighed for at tjene penge ved arbejde, har du tab af erhvervsevne.

Din evne skal være nedsat med mindst 15 procent, før du kan søge om erstatning.

Dog er der mulighed for, at du kan få en midlertidig erstatning, når du er på sygedagpenge, i afklaring eller i revalidering.
Erstatning efter erstatningsansvarsloven Hvis din arbejdsgiver ikke har overholdt arbejdsmiljøloven ved en arbejdsskade, kan du søge erstatning gennem erstatningsansvarsloven, hvis det kan bevises. Men du behøver ikke være en jurist for at føre sagen, 3F støtter dig nemlig hele vejen.

Du kan få erstatning for:

  • tabt arbejdsfortjeneste
  • svie og smerte
  • andre tab, der ikke dækkes af arbejdsskadeforsikringen.

Kontakt altid din lokale 3F fagforening, der hjælper med at vurdere, om der er grundlag for en erstatningssag.

Først vurderer 3F, om sagen kan vindes. I nogle tilfælde fører 3F ikke sagen videre, fordi der mangler dokumentation, eller fordi skaden ikke er dækket af loven. I disse tilfælde kan erstatningssagen være umulig at vinde.

Hvis vurderingen er, at sagen kan vindes, er næste skridt et møde med den 3F-advokat, der skal føre sagen for dig. Advokaten skriver derefter til ”den ansvarlige skadevolder” (typisk din arbejdsgiver). 

Langt de fleste arbejdsgivere har en forsikring, så de sender sagen videre til deres forsikringsselskab. Herefter foregår korrespondancen mellem din 3F-advokat og forsikringsselskabet. 3F holder dig hele tiden orienteret om, hvad der sker.

3F vinder langt de fleste sager og skaffer mere end en milliard kroner tilbage til medlemmerne hvert år. Men udfaldet af din erstatningssag er ikke givet på forhånd.

Her er tre forskellige forløb for din sag: 

  • Forsikringsselskabet anerkender erstatningspligten og betaler penge til dig.
  • Forsikringsselskabet anerkender ikke erstatningspligten. Herefter kan 3F sende sagen til behandling hos domstolene. Så bliver det en retssag, og det er domstolene, der beslutter, om der skal betales erstatning eller ej.
  • 3F fører ikke sagen videre.

Erstatningssager er ofte meget komplicerede og kan tage rigtig lang tid, ofte flere år. Men 3F hjælper hele vejen.

Bliv medlem af 3F Som medlem af 3F er du del af et fællesskab, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår. Du får desuden en række fordele som PlusKort, Superliga-billetter, billige forsikringer og juridisk hjælp.
Bliv medlem
Bliv medlem


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt