Arbejdsmiljø
Krænkelser på arbejdspladsen Krænkelser som seksuel chikane, mobning og diskrimination på arbejdspladsen kan være meget skadeligt for det psykiske miljø på arbejdspladsen.

Det kan både være en kollega, en kunde eller en samarbejdspartner, der opfører sig grænseoverskridende. Det kan både være voldsomt at være involveret i eller være vidende til. 3F guider dig her til, hvordan du kan tackle eventuelle situationer.

Krænkelser, mobning og chikane kan foregå og opleves på vidt forskellige måder. Ofte vil den krænkede part gå længe og overveje, ”om jeg er for sart eller har misforstået noget”. Samtidig trives man typisk dårligere og dårligere, og arbejdsglæde bliver måske afløst af tristhed eller i værste fald af stress og angst.

Det er noget, der skal tages meget alvorligt, og i nogle tilfælde kan der rejses en straffesag mod udøveren.

Her kan du se en række af de typiske spørgsmål om krænkelser i arbejdslivet. 

Læs Seksuel chikane har en pris
Seksuel chikane Læs mere om seksuel chikane, krænkende adfærd eller mobning

Der er tale om krænkende handlinger, når én eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende.

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet. 


Se eksempler på arbejdstilsynets hjemmeside

Hvis det er muligt, er det en god idé at sige fra i øjeblikket eller efterfølgende tage en snak med den person, der har opført sig grænseoverskridende over for dig. I nogle tilfælde er det måske en misforståelse, eller vedkommende er ikke selv klar over, hvordan deres adfærd kan opfattes.

Du kan også få rådgivning en række steder, se hvor her på siden.

Hvis det ikke er muligt for dig at sige fra, kan du henvende dig til din arbejdsmiljørepræsentant, din tillidsrepræsentant eller din leder og forklare, at du oplever handlingen krænkende og gerne vil have, at der bliver taget hånd om det, så du ikke skal udsættes for det igen.

Det er ikke dit ansvar, at der er et chikanefrit miljø. Det er arbejdsgiverens ansvar.

Du kan henvende dig til din leder, din arbejdsmiljørepræsentant, din tillidsrepræsentant eller din 3F fagforening.

Du kan også kontakte arbejdstilsynets hotline og få rådgivning.

Arbejdstilsynets hotline

Du bør kunne tale med din ledelse om det, det er i hvert fald deres ansvar, men det kan variere, hvor godt de lever op til det. Alternativt hos din arbejdsmiljørepræsentant, din tillidsrepræsentant eller din 3F fagforening.

Du kan også kontakte arbejdstilsynets hotline og få rådgivning.

Arbejdstilsynets hotline

Der er ikke umiddelbart forskel på, hvordan du er stillet om det er en sideordnet kollega eller din leder. Sagerne skal behandles ens.

Du kan få rådgivning en række steder, som beskrevet her på siden.

Du kan både kontakte arbejdstilsynet eller din lokale 3F fagforening og få en fortrolig samtale.

Kontakt arbejdstilsynet eller din 3F fagforening.

Du kan altid klage over din 3F afdeling. 

Klag til 3F
Du bør reagere med det samme, hvis du oplever uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen. Det er uden betydning, om det er en kollega eller din arbejdsgiver, der har krænket dig. Hvis du inddrager ledelsen på arbejdspladsen, har ledelsen pligt til at reagere, så du ikke udsættes for det igen. Har du været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed, kan der være grundlag for at rejse en erstatningssag.

Hvis du er blevet syg af den uønskede seksuelle opmærksomhed, bør det anmeldes som en arbejdsskade. Alt afhængig af, hvor længe det har stået på, har arbejdsgiveren eller lægen pligt til at foretage anmeldelsen.

Det kan være relevant at anmelde krænkeren til politiet, som så vil undersøge, om der er grundlag for en straffesag.

Har du været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed, bør du straks kontakte din 3F fagforening, som kan råde og vejlede om dine muligheder. Er der grundlag for at rejse en erstatningssag, får du også hjælp til det.

Du kan desuden søge rådgivning hos Arbejdstilsynet.
Søg rådgivning hos Arbejdstilsynet

I ligebehandlingsloven paragraf 1 stk. 6 er seksuel chikane defineret: ”Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Det er altså seksuel chikane, hvis du oplever det sådan, selvom nogen siger, ”det var for sjov”, bare ville lægge an på dig eller siger, de troede, at du kunne lide det. Det gælder samtidigt ”enhver form for uønsket adfærd, med seksuelle undertoner”, og det er dig, der definerer effekten af hændelsen, og om det er uønsket. 

Læs mere Forebyg seksuel chikane Hent dokument Seksuel chikane - Sådan siger du fra som kollega Hent dokument En helhedsorienteret indsats i forebyggelsen af seksuel chikane Hent dokument Undersøgelse af 3F'ernes psykiske arbejdsmiljø Hent dokument
Bliv medlem af 3F Som medlem af 3F er du del af et fællesskab, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår. Du får desuden en række fordele som PlusKort, Superliga-billetter, billige forsikringer og juridisk hjælp.
Bliv medlem
Bliv medlem


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt