Arbejdstid
Regler for hviletid (11-timers-reglen) Der er regler for arbejdstid og hviletid. 11 timers reglen betyder, at du har krav på en hvileperiode på 11 timer. Men der nogle undtagelser, som du kan læse om her.

Din arbejdstid skal tilrettelægges sådan, at du får 11 timers sammenhængende hvile inden for hver periode på 24 timer. Denne regel kaldes 11-timers-reglen.

Du kan selv tjekke, om dine arbejdstider er lovlige med en simpel tidslinje. Hvis du tegner en tidslinje fra et hvilket som helst tidspunkt inden for arbejdstiden og regner 24 timer tilbage, så skal du i denne periode have haft mindst 11 timers sammenhængende hvile. 

Hvis du f.eks. har fyraften kl. 21.00, kan du tidligst møde på arbejde næste dag kl. 08.00.

Undtagelser til 11-timers reglen

Hvileperioden kan nedsættes for særlige former for arbejde, hvis:

 • Arbejdet er omfattet af bilaget til bekendtgørelsen.
 • Undtagelsen direkte er nævnt i bekendtgørelsen.
 • Der er tale om fravigelser efter de regler, der er omtalt i bekendtgørelsen med tilhørende vejledninger og bilag.

Før din arbejdsgiver tager beslutningen om nedsættelse af den daglige hviletid, skal tilrettelæggelsen af arbejdet og omfanget af nedsættelsen af hviletiden drøftes med tillidsrepræsentanten eller med de ansatte. Resultatet af drøftelsen er ikke bindende for arbejdsgiveren, men der bør i videst muligt omfang tages hensyn til dine ønsker.

Arbejde, hvor hviletiden kan nedsættes (dog ikke til mindre end 8 timer)
 • Holdskifte i virksomheder, der arbejder i holddrift. Når det ikke er muligt at holde den daglige hvileperiode mellem afslutningen af det ene holds arbejde og begyndelsen af det andet holds arbejde.Nedsættelsen kan ske både ved ordinært og ved ekstraordinært holdskifte. Ved ordinært holdskifte forstås, at et hold som helhed går over til et andet hold. Ved ekstraordinært holdskifte forstås, at en enkelt person skifter fra et hold til et andet. Det er imidlertid en betingelse for, at der kan være tale om holdskifte, at der er en fast tilknytning til et bestemt hold, dvs. at holdet udgør en bestemt personkreds.
 • Landbrugsarbejde indtil 30 dage i et kalenderår.
 • Virksomhedens årlige regnskabs- og statusopgørelse eller udsalg, men højst 14 dage i et kalenderår.
 • Arbejde i lagre og butikker de sidste 14 dage før juleaften.
 • Mødevirksomhed, kulturelle arrangementer og lignende i forbindelse med arbejde, som normalt udføres i dagtimerne, men hvor navnlig kontakten til andre persongrupper gør det hensigtsmæssigt, at dette arbejde lægges i aftentimerne. Nedsættelsen kan dog højst ske 20 gange i et kalenderår og kun inden for former for arbejde, som er omfattet af bilaget til bekendtgørelsen.
Læs bekendtgørelsen om hvileperiode og fridøgn
Aftaler der afviger fra hovedreglen På enkelte overenskomstområder kan der være indgået aftaler, der ændrer på de generelle regler for hviletid og 11 timers reglen. Derfor er det en god idé at tjekke, om der i overenskomsten er regler, der siger noget om arbejdstiden og hviletiden.
Læs Arbejdstilsynets vejledning om regler for hviletid
Bliv medlem af 3F Som medlem af 3F er du del af et fællesskab, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår. Du får desuden en række fordele som PlusKort, Superliga-billetter, billige forsikringer og juridisk hjælp.
Bliv medlem
Bliv medlem


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt