Bliv medlem
Du kan blive gratis medlem af a-kassen som lærling I nogle tilfælde kan du blive gratis medlem af a-kassen og dermed sikre dig selv, hvis du bliver ledig som nyuddannet. Det gælder blandt andet lærlinge og elever. Hvis du ikke har været medlem under uddannelsen, skal du straks melde dig ind som nyuddannet.

Er du lærling eller under uddannelse, kan du i nogle tilfælde blive gratis medlem af a-kassen. Det vil sige fritaget for kontingent. Om det gælder dig, afhænger af din situation, alder med mere.

I givet fald skal du selv skriftligt søge a-kassen om at slippe for kontingentet, og det gælder tidligst fra den dato, hvor a-kassen har fået din ansøgning.
Der er flere muligheder. Her er kategorierne og betingelserne.
Dagpenge til nyuddannede - og 3F's forbundsydelse

Det kan betale sig at blive medlem af 3F/3F's a-kasse, allerede mens du er i lære eller under uddannelse inden for 3F’s områder.

 • Har du været (gratis) medlem af a-kassen i ét år, kan du få dagpenge straks efter, at du er færdig med din uddannelse – fra dag ét – hvis du ikke har fået et arbejde.
 • For at sikre dig dine rettigheder som dimittend, skal du melde dig ind i a-kassen senest to uger efter uddannelsens afslutning. 
 • Melder du dig først ind i a-kassen, når din uddannelse slutter, kan du først få dagpenge efter en måned. I a-kasseloven findes nemlig en regel om, at du ikke kan få dagpenge den første måned, hvis du bliver optaget i a-kassen som nyuddannet. Det kaldes en karensperiode.

 • Opfylder du ikke betingelserne for at blive medlem af a-kassen, mens du er i lære eller under uddannelse, er der endnu en mulighed: Har du været fagligt medlem af 3F i mindst et år under din uddannelse, kan du den første måned – i stedet for dimittenddagpenge – få, hvad 3F kalder en forbundsydelse. Ydelsen svarer til dimittendsatsen.
 • Forbundsydelsen er en særlig fordel ved at være fagligt lærlinge/elevmedlem i 3F.
 • Kravene er, at du ikke kunne optages som gratis medlem af a-kassen, at du er tilmeldt jobcentret, og at du er meldt ind i a-kassen senest to uger efter, at uddannelsen er slut.
 • Du kan tidligst få forbundsydelsen fra den dag, du melder dig ind i a-kassen.
Derfor skal du hurtigt melde dig ind i a-kassen som nyuddannet
 • Hvis du ikke allerede er medlem, er det vigtigt, at du straks melder dig ind i a-kassen som nyuddannet senest to uger efter, at din uddannelse er slut. Så kan du få dagpenge efter en måneds ledighed. 
 • Det er vigtigt at overholde tidsfristen! Overskrider du den med bare én dag, falder dine rettigheder som dimittend/nyuddannet helt væk.
 • Det vil sige, at så kan du ikke få dimittenddagpenge overhovedet, men skal optjene dagpengeret ligesom alle andre.
Dine muligheder for dagpenge som nyuddannet (PDF)
Er din dagpengeperiode udløbet?  
 • Hvis din dagpengeperiode er udløbet, kan du også blive fritaget for kontingent. Det kræver, at du er tilmeldt som ledig på jobnet.dk, og du må ikke få offentlig hjælp til forsørgelse såsom kontanthjælp. 
 • Er du fyldt 50, skal du dog fortsætte med at betale dit kontingent til a-kassen – og til efterlønsordningen – hvis du vil bevare din mulighed for at få efterløn.
 • Du skal dog selv fortsat betale dit efterlønsbidrag, hvis du vil holde fast i medlemskab af efterlønsordningen.
Læs mere om dagpengeret her
Læs mere om efterlønsordningen her
Opfylder du kravene for gratis a-kasse?

Din erhvervsuddannelse skal være på mindst 18 måneder, og dine indtægter må ikke overstige 236.736 kroner om året (2023), medmindre det er som en del af din ordinære lærlinge- eller elevløn.

Hvis du er under 30 år og på grundforløb uden løn, skolepraktik, EGU uden lærlinge/elevløn eller anden erhvervsuddannelse med SU, gælder følgende:

 • Din erhvervsuddannelse skal være på mindst 18 måneder.
 • Dine samlede indtægter fra arbejde, skolepraktik, SU, SVU eller lignende må ikke være højere end det højeste dagpengeniveau.

Hvis du er fyldt 30 år og er på grundforløb uden løn, skolepraktik, EGU uden lærlinge/elevløn eller anden erhvervsuddannelse med SU, så gælder følgende:

 • Dine samlede indtægter fra arbejde, SU, SVU eller lignende må ikke være højere end den højeste dagpengesats.
 • Du skal – før du begynder på uddannelsen – have ret til dagpenge, og du skal betale efterlønsbidrag.

 • Din erhvervsuddannelse skal være på mindst 18 måneder, og dine indtægter må ikke overstige 236.736 kroner om året (2023), medmindre det er som en del af din ordinære lærlinge- eller elevløn.
 • Du skal – før du begynder på uddannelsen – have ret til dagpenge, og du skal betale efterlønsbidrag.

Hvis du er voksenlærling over 30 år med tilskud til arbejdsgiveren efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal du betale efterlønsbidrag for at få gratis a-kasse.

Gratis a-kasse medlemskab Som lærling eller elev kan du få gratis medlemskab af a-kassen. Læs mere om mulighederne her.
Bliv medlem
Bliv medlem


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt