Bliv medlem
Kontingent til 3F og a-kassen Her finder du prisen for kontingenterne til 3F og 3F’s a-kasse. Du kan også se, hvad pengene går til, og hvordan du melder dig ind.

Prisen for at være medlem i 3F og i 3F’s a-kasse afhænger af flere ting. En del af det faglige kontingent går nemlig til din lokale 3F fagforening og fastsættes af de enkelte afdelinger. Derfor kan det variere lidt.
Fradrag for fagligt kontingent

Når du er medlem af en fagforening, kan du trække dit kontingent fra i skat. 3F indberetter dit medlemskab, så du helt automatisk får skattefradraget. 

Reglerne er sådan, at du højst kan trække 6.000 kroner fra i skat om året for dit faglige kontingent, mens a-kassekontingentet og efterlønsbidraget er fuldt fradragsberettiget.

Alt i alt betyder det, at dit kontingent for fagforening og a-kasse i gennemsnit er 759 (2022) kroner om måneden.

Lærlinge, efterlønnere og andre med fagforeningskontingent under 6.000 kroner om året kan trække hele kontingentet fra i skat.

Læs mere om fradrag hos Skat
Kontingenter Fuldtid cirka 477 (2022) kroner pr. måned (efter skat cirka 366 (2022) kroner pr. måned) - inklusive gruppelivsforsikring.

Deltid under 30 timer om ugen cirka 413 (2022) kroner pr. måned (efter skat cirka 318 (2022) kroner pr. måned) - inklusive gruppelivsforsikring.

+ Eventuelt fritidsulykkesforsikring på 38 kroner om måneden. Fritidsulykkesforsikringen er gratis de første tre måneder for nyindmeldte.

Fuldtidsforsikrede cirka 1.001 (2022) kroner pr. måned (efter skat cirka 759 (2022) kroner pr. måned)
+ eventuelt fritidsulykkesforsikring på 38 kroner om måneden. Fritidsulykkesforsikringen er gratis de første tre måneder for nyindmeldte
+ eventuelt efterlønskontingent på 521 (2022) kroner om måneden.

Deltidsforsikrede (under 30 timer om ugen) cirka 814 (2022) kroner pr. måned (efter skat cirka 619 (2022) kroner om måneden)
+ eventuelt fritidsulykkesforsikring på 38 kroner om måneden. Fritidsulykkesforsikringen er gratis de første tre måneder for nyindmeldte
+ eventuelt efterlønskontingent på 347 (2022) kroner om måneden.

Kontingentet er inklusive gruppelivsforsikring. 

Fuldtidsforsikret: 524 (2022) kroner pr. måned (efter skat cirka 393 (2022) kroner pr. måned)
+ eventuelt efterlønskontingent på 521 (2022) kroner om måneden.

Deltidsforsikret (under 30 timer om ugen): 401 (2022) kroner pr. måned (efter skat cirka 301 (2022) kroner pr. måned)
+ eventuelt efterlønskontingent på 347 (2022) kroner om måneden.

Ledige hvor dagpengeperioden er udløbet: Hos 3F's a-kasse har du mulighed for at søge om fritagelse for betaling af a-kassekontingent, når du ikke længere har ret til dagpenge. Tal med din lokale 3F a-kasse om det.
Voksenlærlinge - cirka 444 (2022) kroner pr. måned, hvis du er over 25 år og får voksenlærlingeløn (efter skat cirka 341 (2022) kroner pr. måned).

Der er dog nogle lokale 3F fagforeninger, der tilbyder et lavere kontingent, når du er i voksenlære. Kontakt derfor din lokale 3F fagforening og hør nærmere.

Under grundforløbet er medlemskab gratis.

+ Eventuel fritidsulykkesforsikring på 38 kroner om måneden. Den er gratis de første tre måneder for nyindmeldte.

Kontingentet er inklusive gruppelivsforsikring. 

Unge under 18 år med højst 30 timer om ugen, cirka 34 (2022) kroner pr. måned.

Unge over 18 år og under 25 år med højst 30 timer om ugen cirka 66 (2022) kroner pr. måned.

Priserne er gennemsnitspriser, da der kan være en mindre forskel i kontingentet i den lokale 3F fagforening.

+ Eventuelt fritidsulykkesforsikring på 38 kroner om måneden. Fritidsulykkesforsikringen er gratis de første tre måneder for nyindmeldte.

Kontingentet er inklusive gruppelivsforsikring.

Elev/lærling 65 (2022) kroner pr. måned, hvis du er elev/lærling på almindelig elevløn (efter skat cirka 57 (2022) kroner pr. måned).

3F Studie
Medlemskabet er gratis, hvis du modtager SU og har et studiejob i en 3F-branche. 

3F StudiePlus
Studerende, der modtager SU og har et studiejob i en 3F-branche - 65 kroner om måneden.

Læs mere om medlemskaberne her
Tal med din lokale 3F fagforening. Kontingentet kan variere fra afdeling til afdeling.
Hvis du kommer bagud med betalingerne Det er vigtigt at få betalt kontingentet til a-kassen til tiden. Kommer du bagud, får du en rykker. Rykkeren skal betales inden tre uger, ellers bliver du slettet som medlem. Du kan blive medlem igen, hvis du betaler det, du skylder, senest fire uger efter, at du fik brevet om, at du blev slettet.

Får du genoprettet dit medlemskab, udelukkes du fra at få dagpenge i 7,4 timer.

Kontakt din lokale 3F a-kasse snarest muligt.
Betalingsservice

Du kan vælge at få tilmeldt dit kontingent til Betalingsservice, så du er sikker på at få betalt til tiden. Du kan selv gøre det eller kontakte din bank og oplyse følgende:

PBS nummer: 03795578

Debitorgruppenummer: 00001

Fakta Sådan bruger a-kassen dit kontingent Hvis du både betaler til a-kasse og efterløn, koster det 1.045 (2022) kroner om måneden.

Ud af de penge beholder a-kassen 156 (2022) kroner til administration. De fleste af pengene sendes videre til staten, og så er der også et lille beløb til ATP.

Husk, at kontingentet kan trækkes fra i skat. 3F's a-kasse indberetter automatisk dit kontingent til Skat.

Har du spørgsmål, så kontakt din lokale 3F a-kasse.
Der er meget at miste 

Får du ikke betalt og genoprettet dit medlemskab i tide, kan det koste dyrt.

Du risikerer at miste

 • retten til dagpenge. Melder du dig ind i a-kassen igen senere, vil der gå et helt år, før du tidligst får ret til dagpenge igen.
 • retten til seniorjob og efterløn.
 • mulighed for vejledning om CV og job.
 • mulighed for at optjene skattefri præmie i efterlønsordningen med mere.

I forhold til faglig afdeling risikerer du at miste:

 • faglig rådgivning og hjælp til gode løn- og arbejdsforhold.
 • hjælp, hvis du får en arbejdsskade.
 • konfliktunderstøttelse ved strejker og lockout.
 • fagligt sammenhold på arbejdspladsen.
 • gruppelivsforsikring.
 • den kollektive fritidsulykkesforsikring.
 • rabatter ved Alka og via PlusKortet.
Bliv medlem af 3F Som medlem af 3F er du del af et fællesskab, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår. Som medlem får du desuden en række favorable fordele som PlusKort, 3F Superliga billetter, billige forsikringer og juridisk hjælp.
Bliv medlem
Bliv medlem


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt