Dagpenge
Dagpengesatser 2024 Se, hvor meget du kan få i dagpenge i 2024 her. 

I skemaet nedenfor kan du se de dagpengesatser, der gælder for 2024. Satserne reguleres omkring årsskiftet.

Din dagpengesats afhænger af, hvor meget du tjente, inden du blev ledig, om du er fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret, eller om du er nyuddannet (dimittend).

Hvor meget du kan få i dagpenge beregnes på baggrund af din løn i de 12 måneder med højest indtjening inden for de seneste 24 måneder.

Se, hvornår du har ret til dagpenge
Sådan får du den højeste dagpengesats

Dagpengesatsen kan aldrig blive højere end 90 procent af din løn. For at få den højeste dagpengesats skal du som udgangspunkt have tjent mindst  24.588 (2024) kroner hver måned i 12 måneder, brutto. Den højeste dagpengesats er på 20.359 (2024) kroner om måneden som fuldtidsforsikret og  13.573 (2024) kroner om måneden som deltidsforsikret. Den maksimale dagpengesats kan dog i nogle tilfælde forhøjes med et beskæftigelsestillæg i de første 3 måneder, du er ledig.

Bliver du ledig efter den 1. maj 2023 og får en ny dagpengeperiode, har du mulighed for at få et tillæg til din normale dagpengesats i de første 481 timer (3 måneder), du er ledig.

Det betyder, at du kan få et tillæg på op til 3.840 (2024) kr. om måneden, da den maksimale dagpengesats forhøjes fra 20.359 (2024) kr. op til 24.199 (2024) kr. i de første 3 måneder.

For at kunne få det fulde tillæg på 3.840 (2024) kroner pr. måned kræver det, at du har haft en gennemsnitlig månedlig indkomst på mindst 29.226 (2024) kr.

Din dagpengesats vil dog højest være 90% af din tidligere indkomst.

Betingelser for at få beskæftigelsestillæg

For at få beskæftigelsestillægget, kræver det, at du har;

 • 2 års arbejde inden for de seneste 3 år.
  • Er du nyledig og har fået dagpengeret ved at opfylde et indkomstkrav, skal du have tjent 526.464 (2024) kr. inden for de seneste 3 år.
  • Har du genoptjent ret til en ny dagpengeperiode, skal du have arbejdet 3.848 timer inden for de seneste 3 år.
 • 4 års uafbrudt medlemskab af en a-kasse
 • En lønindkomst, der giver ret til mere end den højeste dagpengesats på 20.359 (2024) kr. pr. måned.

Fra den 1. maj 2023 nedsættes dagpengesatsen, hvis du er uden forsørgerpligt.

Er du forsørger, sker der ingen ændring i din dagpengesats.

Dagpengesatsen bliver sat ned, når du har haft 481 timers ledighed. Ledighed før 1. maj tæller også med, men dagpengene kan tidligst nedsættes fra 1. maj.
Eksempel: Har du været ledig siden 1. januar og har fået udbetalt fulde dagpenge for januar, februar og marts måned, har du fået udbetalt 481 timers dagpenge. Din dagpengesats vil blive nedsat fra 1. maj.

Før eller efter den 1. maj 2023

Der er forskel på, om du er meldt ledig og er nyuddannet før eller efter den 1. maj 2023.

Er du ledig og uddannet før den 1. maj og har fået udbetalt dagpenge:

 • Nedsættes din dagpengesats efter 481 timers ledighed, hvis du er uden forsørgerpligt – dog tidligst 1. maj 2023.
 • Har du ret til dagpenge i 2 år inden for en periode på 3 år
 • Skal du ikke opfylde et sprogkrav

Er du ledig og nyuddannet den 1. maj 2023 eller senere:

 • Nedsættes din dagpengesats efter 481 timers ledighed, hvis du er uden forsørgerpligt
 • Har du ret til dagpenge i 1 år inden for en periode på 2 år
 • Skal du opfylde et sprogkrav eller et tilknytningskrav
Nyuddannet Dagpenge de første 481 timers ledighed (3 måneder) Dagpenge efter 481 timers ledighed (3 måneder) 
 Uden forsørgerpligt, under 30 år  14.557 kr.  10.011 kr.
 Uden forsørgerpligt, fyldt 30 år  14.557 kr. 12.645 kr.
 Med forsørgerpligt

 16.694kr.

16.694 kr.
(Satser for fultidsforsikret 2024)

Sprogkrav

Er du ledig og nyuddannet den 1. maj 2023 eller senere, skal du opfylde et sprogkrav, for at få ret til dagpenge.

Du opfylder sprogkravet, hvis du har:

 • Gennemført en dansksproget uddannelse (minimum gennemført 6. klasse i Folkeskolen)
 • Bestået prøve i Dansk 2.

Tilknytningskrav

Opfylder du ikke et sprogkrav, kan du i stedet opfylde et tilknytningskrav. Det kræver, at du har fået indberettet mindst 600 løntimer til Indkomstregisteret i 12 måneder indenfor 24 måneder forud for at du bliver ledig og får din dagpengeret.

Som nyuddannet kan du måske få en bedre dagpengesats

Er du nyuddannet og har arbejdet efter, at du er blevet udlært, eller har du modtaget elevløn under din uddannelse, har du måske mulighed for at få dagpenge på ordinære vilkår.

Det betyder, at du kan få en ordinær dagpengeperiode på 2 år inden for en periode på 3 år og få beregnet en individuel dagpengesats.

Vil du høre om dine muligheder for dagpenge på ordinære vilkår, er du velkommen til at kontakte din afdeling.

Oversigt over dagpengesatser 2024 Du kan se alle satserne i skemaet nedenfor. Satserne er bruttobeløb, det vil sige det, du får i dagpenge før skat. Hvor meget du får udbetalt i dagpenge efter skat afhænger af, hvor høj din trækprocent er, og hvor stort dit fradrag er. Du kan lave din egen beregning på SKATs hjemmeside.
Beregn dine dagpenge efter skat her
Satser 2024 Forsikringsart Sats pr. måned

Dagpenge lønmodtagere

Fuldtid

Gældende fra 1. maj 2023
Dagpenge med beskæftigelsestillæg i de første 481 timer med dagpengeforbrug (118,86% sats)

20.359


24.199

Deltid

Gældende fra 1. maj 2023
Dagpenge med beskæftigelsestillæg i de første 390 timer med dagpengeforbrug (118,86% sats)

13.573


16.133

Dimittend fuldtid -med forsørgerpligt
(82% sats)

16.694
 

Dimittend deltid - med forsørgerpligt
(82% sats)

11.130

Dimittend fuldtid - uden forsørgerpligt
(71,5% sats)

14.557
 

Dimittend deltid - uden forsørgerpligt
(71,5% sats)

Gældende fra 1. maj 2023
Dimittend under 30 år fuldtid - uden forsørgelsespligt, hvor der er et dagpengeforbrug på mere end 481 timer (49,17% sats)

9.70510.011

  Dimittend under 30 år deltid - uden forsørgelsespligt, hvor der er et dagpengeforbrug på mere end 481 timer (49,17% sats)   6.674
  Dimittend fyldt 30 år fuldtid - uden forsørgelsespligt, hvor der er et dagpengeforbrug på mere end 481 timer (69,11% sats)
12.645
  Dimittend fyldt 30 år deltid - uden forsørgelsespligt, hvor der er et dagpengeforbrug på mere end 481 timer (69,11% sats)    8.430
Ungesats (50 % sats) Fuldtid 10.180

Deltid

                   6.787
Dagpenge under uddannelsesløft (80% sats) Fuldtid                    16.287

Deltid                          10.858
110 % sats Fuldtid   22.395
  Deltid  14.930

G-dage

Hel dag

                        940

Halv dag

                      470
Fakta Om dagpengesats

Din personlige dagpengesats beregnes af din a-kasse. Satsen beregnes på baggrund af din løn.

A-kassen trækker lønoplysningerne fra indkomstregistret. Du behøver derfor ikke medbringe eller sende dine lønsedler.

Læs mere Værd at vide 1,36 MB PDF Hent pjece Værd at vide (UK) 1,93 MB PDF Hent pjece


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt