Dagpenge
Forlængelse og genoptjening af dagpengeperiode Hvis din dagpengeperiode løber ud, er der flere ting, du skal være opmærksom på - herunder mulighed for forlængelse- eller genoptjening af dagpengeperioden. 

Du kan få dagpenge i sammenlagt to år inden for et tidsrum på tre år, hvis du opfylder betingelserne. Omregnet til timer svarer det til 3.848 timer i alt, hvis du er fuldtidsforsikret.
Mulighed for forlængelse Hvis dine dagpenge løber ud, kan du i nogle tilfælde få forlænget din dagpengeperiode. Alle arbejdstimer (løntimer), som du har haft i dagpengeperioden, tæller med til forlængelsen. Det er dog kun arbejde uden offentlig støtte, som tæller med.

Princippet for forlængelse er ”en til to”. Har du haft én uges arbejde, giver det to ugers ekstra dagpenge og så videre. Du kan dog højest forlænges med op til ét års ekstra dagpenge. Det kræver 962 løntimer.
Genoptjening af dagpenge - se kravene her

Hvis dine dagpenge + eventuel forlængelse løber ud, mødes du af et nyt krav om beskæftigelse for at få en ny dagpengeret. Hvis du har løntimer på din ”beskæftigelseskonto”, er kravet på 1.924 timers arbejde (svarende til et års fuldtidsarbejde).

Men har du ingen løntimer på kontoen - så er du stillet på samme måde, som da du fik dagpenge første gang: Det vil sige, at du skal have tjent et bestemt beløb, altså et krav om en vis indkomst. Også her er det kun ustøttet arbejde, som tæller med.

Langvarig ledighed koster en måneds dagpenge Har du været langvarigt arbejdsløs, koster det en måneds dagpenge. 

Konkret betyder det, at har du fået dagpenge i fire år (7.696 timer) inden for otte år, så skal a-kassen trække dig for en måneds dagpenge. 

Du kan altid kontakte din lokale 3F a-kasse, hvis du har spørgsmål om forlængelse, afkortning eller genoptjening.
Læs mere Værd at vide 1,36 MB PDF Hent pjece Værd at vide (UK) 1,93 MB PDF Hent pjece


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt