Dagpenge
Når du er i konflikt, kan du få penge fra fagforeningen Det er fagforeningen, der udbetaler konfliktunderstøttelse, og ikke a-kassen.

Hvis du og dine kolleger nedlægger arbejdet på din arbejdsplads – eller bliver lockoutet af arbejdsgiverne – så stopper udbetalingen af din løn.

Du er omfattet af konflikten, hvis din lokale 3F-afdeling og forbundet melder ud, at der er konflikt. Er du i tvivl, skal du altid kontakte din lokale afdeling.

Der er rigtig mange undtagelser i forbindelse med hovedoverenskomstforhandlingerne. Følg derfor med i pressen, og kontakt altid din tillidsmand eller din lokale afdeling inden arbejdet nedlægges.

Strejkeunderstøttelse Du kan ikke få dagpenge fra a-kassen, hvis du er omfattet af en konflikt. I stedet for dagpenge kan du i nogle tilfælde få konfliktunderstøttelse. Det kræver, at strejken ikke er i strid med overenskomsten. For eksempel skal den være varslet i tide.

Ved en overenskomstmæssig arbejdsnedlæggelse kan du normalt få strejkegodtgørelse – eller konfliktunderstøttelse – fra din fagforening under strejken. Godtgørelsen plejer at være på niveau med dagpengene. Det kræver, at du er medlem af fagforeningen og har været det mindst en måned.
Dagpenge under storkonflikt: 65 procents-reglen

Hvis du bliver ledig uden at være omfattet af konflikt, skal du søge om dagpenge i a-kassen. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få dagpenge, fx tilmelde dig som ledig på jobnet.dk.

Hvis a-kassen har mere end 65 procent medlemmer, der er omfattet af en konflikt, skal a-kassen standse for udbetaling af dagpenge og feriedagpenge til alle medlemmer.

Reglen gælder for a-kassen som helhed også for de medlemmer, som allerede modtog ydelser forud for konflikten.

Det sker ikke ofte, men kan ske i forbindelse med en storkonflikt.Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt