Dagpenge
Sådan får du dine G-dage Arbejdsgiverne skal som udgangspunkt betale dine første to ledighedsdage: G-dage (arbejdsgivergodtgørelse). Her får du et overblik over reglerne.

Som udgangspunkt skal din arbejdsgiver betale for de første to dage, du er blevet ledig, hvis han/hun har fyret eller hjemsendt dig - det gælder også, hvis du har været ansat i et vikariat eller en tidsbegrænset ansættelse. Det kaldes G-dage (godtgørelsesdage), og godtgørelsen svarer til højeste dagpengesats.

Arbejdsgiveren skal dog højst betale for 16 dage pr. kalenderår.

Betingelsen for at få G-dage er, at du har arbejdet ved arbejdsgiveren i mindst 74 timer inden for de seneste fire uger. Du skal også være medlem af en a-kasse.

Vi anbefaler, at du registrerer dig som ledig på jobcentret på første ledighedsdag.

Hvordan får jeg udbetalt G-dage? Normalt vil du få en tro-og-love-erklæring fra arbejdsgiveren, hvor du skal skrive under på, at du ikke har fået andet arbejde, er syg eller holder ferie. Du har højst 14 dage til at svare, ellers falder din ret til G-dage væk.

Ovenstående er hovedregler. Men lovgivningen er kompliceret, for eksempel når det gælder G-dage og ferie, arbejdsfordeling, weekend, kursus med mere. Tal med din lokale 3F a-kasse om det.
Fakta Hvad er G-dage?

G’et står for ”godtgørelse”. Arbejdsgiveren skal betale G-dage, hvis han/hun fyrer eller hjemsender dig. 

Betingelsen er, at du har været ansat ved arbejdsgiveren mindst 74 timer inden for de seneste fire uger.

Satsen på G-dage er 940 (2024) kroner om dagen.

Ledig på fuldtid eller deltid  Når du får G-dage, kan du ikke få dagpenge for de samme dage. Så G-dagene trækkes fra dine dagpenge. Det vil sige, at der bliver trukket 7,4 timer fra dine dagpenge for én dag (940 (2024) kroner) og altså 14,8 timer for to dage, hvis du er blevet fuldtidsledig (mere end fire timer om dagen).

Er du deltidsledig (fire timer eller mindre om dagen), er godtgørelsen fra arbejdsgiveren på 470 (2024) kroner om dagen, og du trækkes i dagpenge for 3,7 timer om dagen.
Undtagelser hvor arbejdsgiveren IKKE skal betale G-dage
  • Du selv har sagt op.
  • Du er startet på andet arbejde.
  • Du er syg.
  • Du holder ferie.
  • Du er startet i et løntilskudsjob.
  • Du går på efterløn.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt