Dagpenge
Selvstændig med dagpenge - også på nedsat tid Du kan få dagpenge, også selvom du har været selvstændig, og du kan få dagpenge, mens du starter ny virksomhed? Her får du et overblik over reglerne, hvis du er selvstændig.

Som udgangspunkt skal selvstændige opfylde de samme krav som lønmodtagere for at få dagpenge. Vurderingen af, hvor meget du har lavet, bygger på oplysninger fra SKAT. Det er SKAT, der hjælper med, hvordan du skal beskattes. Din beskatning har konsekvenser, hvis du søger om dagpenge.
Sådan ophører du med selvstændig virksomhed  For at få dagpenge, skal du være ophørt med din virksomhed, hvis den har været din hovedbeskæftigelse.

Som udgangspunkt skal du bruge et ophørsbevis. Beviset består normalt af dokumentation fra Erhvervsstyrelsen (lukning af CVR-nummer) og en bekræftelse fra SKAT.

Når din virksomhed er endeligt lukket – hvis det var din hovedbeskæftigelse – kan du få dagpenge efter tre uger.

Hvis du ikke kan få den nødvendige dokumentation straks, kan du i stedet skrive under på, at virksomheden er lukket, og at du afvikler den. Har du ikke fået ophørsbeviset to måneder efter, at du har skrevet under på afviklingen, kan du få dagpenge alligevel, men altså først efter to måneder. Derefter kan du få dagpenge i fire måneder.

Har du stadig ikke afleveret dit ophørsbevis til a-kassen efter i alt seks måneder, stopper dagpengene, og du kan først få dagpenge, når a-kassen har fået beviset.
Fakta Oplysningspligt Det er vigtigt at give a-kassen besked, hvis dine aktiviteter ændrer sig. For eksempel hvis du får flere timer eller udfører andre opgaver.

Du har pligt til at informere a-kassen om ændringer af din indtægt, når du får dagpenge samtidigt.
Start af ny virksomhed – med dagpenge  Efter at du har lukket din virksomhed (som hovedbeskæftigelse), kan du seks måneder senere starte en ny virksomhed op og samtidig få dagpenge.

Det vil sige, at det er muligt at starte en ny virksomhed – både som bibeskæftigelse eller som en, du gerne vil leve af på længere sigt – samtidig med, at du får dagpenge.

Tal dog altid med din lokale 3F a-kasse, før du starter, for det kan have konsekvenser for dine dagpenge.

Du skal være opmærksom på, at selvstændig virksomhed og fritidsbeskæftigelse trækkes fra i dine dagpenge, på samme måde som almindeligt lønmodtagerarbejde.

Er din virksomhed kun fritidsbeskæftigelse bruger du dog ikke af retten til supplerende dagpenge.
Læs også om Hvis du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du desuden få supplerende dagpenge. Dog højst i 30 uger inden for 104 uger – med mulighed for forlængelse med op til 12 uger. 

Alle uger med dagpenge tæller med, uanset om du har timer ved din bibeskæftigelse eller ej. 

Når man får supplerende dagpenge, skal man være fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at du kan blive nødt til at flytte dine selvstændige opgaver til andre tidspunkter, hvis du bliver tilbudt arbejde, bliver kaldt til møde med jobcenter med videre. 

Husk, at du også trækkes i dagpenge for de timer, du bruger i din virksomhed.

Som selvstændig skal du opfylde et krav om indkomst på samme måde som lønmodtagere:

 • Kravet er på 263.232 (2024) kroner), og man kan højst regne 21.936 (2024) kroner med hver måned.
 • Du skal have været medlem af a-kassen i mindst et år.
 • Du skal være ledig og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Men som selvstændig kan du opfylde kravet på forskellig måde. For eksempel kan du kombinere indtægt fra løn med indkomst fra din virksomhed.

Indtægten, der kan bruges, er:

 • A- og B-indkomst, hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag.
 • anden dokumentation for løn, for eksempel fra udlandet.
 • A- eller B-indkomst i form af løn eller overskud med videre fra selvstændig virksomhed – som er opgivet til SKAT.

Indkomsten skal være tjent inden for de seneste tre år, dog med undtagelser. Tal med din lokale 3F a-kasse om det.

Din dagpengesats beregnes på samme måde som for lønmodtagere, nemlig på baggrund af de bedste 12 måneders indkomst inden for to år før du søger dagpenge.

Efter at du er kommet ind i dagpengesystemet, kan du i øvrigt kun lukke en virksomhed én gang. Ophører du to gange, stopper retten til dagpenge.

Se dagpengesatserne her
Læs mere om dagpenge her

På samme måde som dagpenge, kan du optjene forlængelse og genoptjening af supplerende dagpenge.

Forlængelse optjenes i fire ugers portioner, enten ved at:

 • du har haft mere end 146 timers arbejde i din virksomhed på en måned.
 • du har haft 34 timer i hver af fire uger.
 • du har haft 68 timer i løbet af 14 dage to gange.
 • du har en hel måned med drift af selvstændig virksomhed.

Du kan også genoptjene en ny ret til supplerende dagpenge. Det kræver, at du har haft:

 • et helt år uden dagpenge, hvor du har tjent mindst 263.232 (2024) kroner.
 • eller en 12 måneders periode, hvor “generhvervelseskravet” er opfyldt.

Generhvervelseskravet betyder, at du inden for 12 sammenhængende måneder har haft:

 • 146 løntimer i hver af seks måneder
 • 34 løntimer i hver af 26 uger
 • 68 løntimer i hver 13 perioder af 14 dage.

Eller at:

 • du har haft A- og B-indkomst og overskud fra selvstændig virksomhed på mindst 263.232 (2024) kroner inden for et år – og ikke fået dagpenge i årets løb.

Din lokale 3F a-kasse kan hjælpe dig med at undersøge, om du opfylder betingelserne for at få forlænget eller opnå ny ret til 30 ugers-perioden. 

Læs mere Selvstændig virksomhed samtidig med dagpenge Hent pjece


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt