Dit arbejdsliv
Ændringer i dine arbejdsvilkår Hvis du oplever store ændringer i dine arbejdsvilkår som for eksempel arbejdstid, skal du varsles i god tid. Her kan du læse om, hvad der skal varsles, og hvilke rettigheder du og din arbejdsgiver har.

Som udgangspunkt har din arbejdsgiver ret til at ændre og tilrettelægge arbejdet, hvis det bliver nødvendigt. Hvis det er væsentlige ændringer i forhold til ansættelsesvilkår, har du mulighed for at sige nej. Derfor skal der altid varsles ved væsentlige ændringer.

Der er dog ikke faste regler for, hvornår ændringer er så væsentlige, at der skal varsles. Det kan godt blive et problem. Så hvis du siger nej, er det en mulig konsekvens, at du bliver opsagt.

Det er din arbejdsgiver, der vurderer, om en ændring er så væsentlig, at den skal varsles.

Ændringer, der skal varsles

Visse forhold skal varsles i minimum den tid, der svarer til dit opsigelsesvarsel. For eksempel skal ændringer i løn og ansættelsesgrad altid varsles.

Derudover bør der varsles ved:

  • faste arbejdstider til skiftende arbejdstider eller dagvagter til aftenvagter, som kan medføre, at du går ned i løn.
  • ændring af arbejdssted, som medfører væsentlig øget transporttid.

Er en ændring varslet, skal den først træde i kraft ved udløbet af varslet – altså som minimum lige så lang tid som dit opsigelsesvarsel.

Du skal være opmærksom på, at der kan være nogle ændringer, som din arbejdsgiver ifølge din overenskomst godt må lave uden varsel. I de tilfælde kan du altid kontakte din lokale 3F fagforening og få råd samt vejledning.

Hvis du siger nej til ændringerne

Takker du nej til et tilbud om ansættelse på ændrede vilkår og fratræder din stilling, kan du få dagpenge fra første dags ledighed. Du skal selvfølgelig opfylde de almindelige betingelser for dagpengeret.

Kontakt altid din lokale 3F fagforening, hvis der sker væsentlige ændringer i dine arbejds- og ansættelsesvilkår.

Bliv medlem af 3F Som medlem af 3F er du del af et fællesskab, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår. Du får desuden en række fordele som PlusKort, Superliga-billetter, billige forsikringer og juridisk hjælp.
Bliv medlem
Bliv medlem


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt