Dit arbejdsliv
Alt om arbejdstid Arbejdstiden, pauser og søgne- helligdage.

Den ugentlige arbejdstid er normalt på 37 timer og er fastsat af overenskomsten.

I Danmark har vi ikke en lov, der bestemmer din ugentlige arbejdstid på jobbet. Det afhænger af din overenskomst. Dog er der flere regler, som du skal være opmærksom på. F.eks. må arbejdstiden i gennemsnit aldrig være mere end 48 timer i ugen.

Deltid

Er du ansat på deltid, skal arbejdstiden (dit timetal) stå på dit ansættelsesbevis. Mange overenskomster indeholder regler om, at du mindst skal have 15 timer pr. uge.

Nogle overenskomster indeholder mulighed for delt arbejdstid. Det vil sige, at det daglige arbejde kan deles op i to perioder. Hvileperioden kan nedsættes, hvis du har delt arbejdstid, dog ikke til mindre end otte timer.

Det er vigtigt, at du får hvilet ud mellem dine vagter. Det er sundt både for krop og sind. Din arbejdstid skal helst tilrettelægges sådan, at du får 11 timers sammenhængende hvile inden for hver periode på 24 timer. Denne regel kaldes ’11-timers-reglen’. Hvileperioden kan dog sættes ned, hvis du f.eks. arbejder i flerholdsdrift, dog ikke til mindre end 8 timer. 11-timers-reglen og regler for hviletid generelt kan du læse om i linket herunder.

Læs mere om 11-timers-reglen
Find din overenskomst, og se, hvad reglerne siger om arbejdstiden for dig
Arbejdstid i særlige tilfælde

Alt arbejde ud over din ugentlige arbejdstid skal normalt aflønnes som overtid.

Ligesom med mange andre regler omkring din arbejdstid er regler for overtidsbetaling og varsling forskellige for overenskomsterne. Det samme med regler for afspadsering.

Spørg din lokale tillidsrepræsentant, eller kontakt din lokale 3F fagforening, hvis du har spørgsmål til overarbejde og afspadsering.

Inden for hver periode på syv døgn skal du have et ugentligt fridøgn.
Ifølge arbejdsmiljøloven skal det ugentlige fridøgn så vidt muligt falde på søndage og så vidt muligt samtidig for alle, der er ansat i virksomheden.

Pauser
I mange overenskomster står der, at den effektive arbejdstid er 37 timer om ugen, altså timer hvor du arbejder. Det betyder, at du som udgangspunkt selv skal betale dine pauser. Mange virksomheder har dog egne regler for betalte pauser i løbet af arbejdsdagen.

Arbejder du på en fridag, skal du have kompensation efter overenskomsten.

Søgne- og helligdagsbetaling er en erstatning for tabt løn, hvis en helligdag falder på en hverdag. Du får kun søgne- og helligdagsbetaling, hvis du arbejder under en overenskomst.

Spørg din tillidsrepræsentant, eller kontakt din lokale 3F fagforening om, hvordan reglerne er for dig.

(Søgnehelligdage betyder helligdage, der falder på en hverdag.)

Bliv medlem af 3F Som medlem af 3F er du del af et fællesskab, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår. Du får desuden en række fordele som PlusKort, Superliga-billetter, billige forsikringer og juridisk hjælp.
Læs mere
Læs mere


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt