Dit arbejdsliv
Hvad skal jeg have i løn? Din løn afhænger af overenskomsten, du er omfattet af, og de lokalaftaler eller individuelle aftaler, du har med din arbejdsgiver.

Du skal altid have den løn, du har krav på. Når du får din løn udbetalt, skal du være opmærksom på, at din lønseddel stemmer overens med din grundløn, bonus, tillæg og så videre. Du kan selvfølgelig altid få hjælp af 3F til at få tjekket, om alt er, som det skal være i din ansættelseskontrakt og på din lønseddel.

Du skal også huske at få løn for alle de timer, du arbejder. Hvis din arbejdsgiver beder dig om at arbejde gratis i form af interessetimer eller overarbejde, skal du kontakte din lokale 3F fagforening.

Find din overenskomst, og bliv klogere på, hvilke lønaftaler der er gældende for dig.

Find din overenskomst
Tjek din lønseddel
Mindsteløn I Danmark har vi ingen mindsteløn, men er du omfattet af en overenskomst på din arbejdsplads, er du sikret en mindsteløn Lokalaftaler

En lokalaftale er et tillæg til overenskomsten, som din tillidsrepræsentant eller din fagforening har forhandlet med din arbejdsgiver.

Hvis 3F har overenskomst med din arbejdsgiver, er din løn forhandlet af 3F. Eventuelt er det sådan, at du/I selv skal forhandle dele af overenskomsten på arbejdspladsen i en lokalaftale.

Lokalaftalen handler om konkrete arbejdsforhold på din arbejdsplads. Derfor er lønnen mange steder højere end i overenskomsten. 

Spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F fagforening om, hvad der står i lokalaftalen på dit arbejde.

Gode råd til lønforhandling
Mere om løn

Hvis du ikke får din løn udbetalt til sædvanlig tid, skal du kontakte din arbejdsgiver med det samme for at få en begrundelse. Herefter skal du straks kontakte din lokale 3F fagforening og tillidsrepræsentant. Hvis du ikke gør noget, kan du risikere at miste din løn.

Arbejdsgiver konkurs
Hvis din arbejdsgiver går konkurs, skal du også straks kontakte din lokale 3F fagforening, som hjælper dig med, hvad du skal gøre.

Ligeløn handler om, at lønforskelle ikke må hænge sammen med, om du er mand eller kvinde.

En undersøgelse af lønforskelle mellem kvinder og mænd organiseret i 3F viser, at kvinders løn udgør 88 procent af mænds løn. Det giver et løngab på 12 procent. Det er 12 procent for meget.

Man er nødt til at tale om, hvad det er for normer, traditioner og værdier, man har på en arbejdsplads i forhold til selve lønforhandlingen, for at løngabet mellem mænd og kvinder i fremtiden bliver mindre. Derfor er det også vigtigt, at ligeløn bliver diskuteret på arbejdspladsen i forbindelse med arbejdspladsens lønprincipper.

I 3F samler vi dokumentation og viden om ligeløn. Ligesom vi hele tiden følger udviklingen på området.

Hvis der ikke er overenskomst med din arbejdsgiver, skal du selv forhandle lønnen, som skal fremgå af dit ansættelsesbevis.

Men husk – du kan altid kontakte og få hjælp af din lokale 3F fagforening.

Den sidste weekend i marts skifter Danmark til sommertid. Det betyder, at vi skal stille vores ure en time frem fra kl. 02.00 til kl. 03.00 natten til søndag. De fleste ure indstilles selvfølgelig automatisk. Det vil sige, at vi mister en time. Og hvis du arbejder på det konkrete tidspunkt den nat, så mister du en arbejdstime.

Selvom din arbejdstid bliver kortere på grund af indførsel af sommertid, så har det ikke indflydelse på din løn. LO og DA har indgået en aftale, som giver dig ret til normal løn. Det vil sige, at du har krav på betaling for den time, som sommertiden fjerner. 

I aftalen kan du læse om, at ved overgangen til sommertid i marts måned ydes betaling for den fulde normale arbejdstid. Den ”manglende” time betales med den sædvanlige betaling for timelønsarbejdet.

Læs mere Aftale om sommertid mellem DA og LO Hent dokument Løngabet i 3F's fag og brancher Hent dokument Lokalløn under lager- og transportoverenskomsterne Hent dokument
Får du det rigtige i løn? I 3F kender vi din overenskomst og kan klæde dig godt på til at forhandle løn. Som medlem kan du også få et gratis løntjek.
Læs mere
Læs mere


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt