Dit arbejdsliv
3F lønberegner Velkommen til 3F’s lønberegner for udstationerede medarbejdere i Danmark

Nedenfor finder du to værktøjer, der hjælper dig med at beregne henholdsvis dine ansattes grundtimeløn eksklusiv feriepenge, SH og pension, som skal udbetales for hver lønperiode. Samt et værktøj til at beregne den opsatte løn som din virksomhed skal indbetale til 3F-feriekasse hvert måned.

Værktøjet til beregningen af grundtimelønnen refererer til Tiltrædelsesoverenskomsten for udstationerede medarbejderes § 3 - Grundtimeløn og variable tillæg. Værktøjet til at beregne den opsatte løn referer til Tiltrædelsesoverenskomsten for udstationerede medarbejderes § 4 – Opsat løn.

Hent lønberegner
If you prefer a language other than Danish, you can use the pay calculator in English, Polish, German and Lithuanian Welcome to 3F's wage calculator for posted workers in Denmark.

Below are two tools that can help you calculate basic hourly wages exclusive of holiday allowances, payment for work on weekday holidays and public holidays, and pension contributions payable to your employees for each pay period. There is also a tool you can use to calculate the deferred pay that you must pay to the 3F Holiday Fund each month.  

The tool for calculation of the basic hourly rate relates to clause 3, Basic hourly wage and variable allowances, of the Adhesion Agreement for Posted Workers. The tool for calculation of deferred pay relates to clause 4, Deferred pay, of the Adhesion Agreement for Posted Workers.
Get pay calculator
System 3F do wyliczania płac pracowników oddelegowanych do pracy w Danii

Pierwsze z dwóch poniższych narzędzi pomaga wyliczyć wynagrodzenie zasadnicze pracowników, które ma być wypłacone za każdy okres płacowy, bez dodatków urlopowych, za dni świąt ani składek emerytalnych. Drugie narzędzie służy do wyliczenia odroczonych elementów wynagrodzenia, które przedsiębiorstwo winne jest wpłacać miesięcznie do kasy urlopowej 3F.

Narzędzie do wyliczania płacy zasadniczej opiera się na przepisie § 3 Porozumienia o przystąpieniu do układu zbiorowego dla firm delegujących pracowników do pracy zagranicą – Płaca zasadnicza i dodatki zmienne. Narzędzie do wyliczania odroczonych elementów wynagrodzenia opiera się na przepisie § 4 Porozumienia o przystąpieniu do układu zbiorowego dla firm delegujących pracowników do pracy zagranicą – Tymczasowe potrącenia z wynagrodzenia.
Pobierz kalkulator płac
Willkommen beim Lohnrechner von 3F für entsandte Arbeitnehmer in Dänemark. 

Nachstehend finden Sie zwei Instrumente, die zur Berechnung des Grundstundenlohns ohne Urlaubsgeld, gesetzliche Wochenfeiertage und Rente für Ihre Mitarbeiter dienen, der für den jeweiligen Lohnzeitraum auszuzahlen ist, bzw. zur Berechnung des aufgeschobenen Entgelts, das Ihr Unternehmen monatlich an die Urlaubskasse von 3F abzuführen hat. 

Das Instrument zur Berechnung des Grundstundenlohns bezieht sich auf den § 3 – Grundstundenlohn und variable Zulagen des Anschlusstarifvertrags für entsandte Arbeitnehmer. Das Instrument zur Berechnung des aufgeschobenen Entgelts bezieht sich auf den § 4 – Aufgeschobenes Entgelt des Anschlusstarifvertrags für entsandte Arbeitnehmer.
Lohnrechner abrufen
Sveiki atvykę į 3F darbo užmokesčio skaičiuoklę, skirtą į Daniją komandiruotiems darbuotojams

Apačioje rasite dvi skaičiuokles, kurios padės Jums apskaičiuoti darbuotojų valandinio atlyginimo pagrindą, neskaitant atostoginių, priedų už darbą švenčių dienomis ir pensijų įmokų, kurios išmokamas kiekvieną atlyginimo laikotarpį. Taip pat papildomą skaičiuoklę, skirtą apskaičiuoti atidėtą atlyginimą, kuris mokėtinas į 3F atostogų kasą kiekvieną mėnesį.

Valandinio atlyginimo pagrindo skaičiuoklė remiasi Darbuotojus komandiruojančių įmonių adhezinės sutarties 3 str. - Valandinio atlyginimo pagrindas ir kintami priedai. Atidėto atlyginimo skaičiuoklė remiasi Darbuotojus komandiruojančių įmonių adhezinės sutarties 4 str. - Atidėtas atlyginimas
Parsisiųsti atlyginimų skaičiuoklę


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt