Dit arbejdsliv
Seniorordning En seniorordning kan være med til at give gode vilkår på arbejdspladsen i årene op til pension. Her kan du blive klogere på, hvilke regler der gælder for dit fag.

En seniorordning er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver, som giver særlige arbejdsvilkår i den sidste del af dit arbejdsliv. En stor gruppe 3F’ere kan veksle en del af pensionsbidraget til løn, som man så får udbetalt for fridage. Reglerne varierer dog en smule alt efter, hvilken 3F-gruppe du hører til i.

Som de eneste giver overenskomsterne for offentligt ansatte ret til seniorfridage, som du ikke selv skal finansiere.

3F har mange aftaler og overenskomster. Find dit fag og se hvilken overenskomst, der gælder for dig. 

Find din overenskomst
Læs om, hvilke særlige regler der gælder for din gruppe

I Transportgruppen har du, afhængig af hvilken overenskomst du arbejder under, ret til at få op til 32 ekstra fridage om året. Fridagene bliver finansieret via særlig opsparing, konvertering af pensionsmidler eller via anvendelse af egne midler.

Arbejdsgiveren skal have skriftlig besked om, at du vil gøre brug af seniorordningen. Vil du have det til næste år, skal du give besked senest i november. Aftalen gælder et år ad gangen. Placeringen af fridagene skal du aftale sammen med arbejdsgiveren. Søg eventuelt rådgivning i din a-kasse.

Seniorfridagene gælder fra fem år før den til enhver tid gældende pensionsalder.

Som udgangspunkt skal fridagene holdes så det også giver mening for virksomheden, og placeringen af dagene skal aftales med arbejdsgiveren.

Søg rådgivning i din a-kasse

Her findes der to store hovedområder med overenskomst. 

Rengøring og kantine
Rengøring og kantine hører under de såkaldte normallønsoverenskomster, og her er der en seniorordning.

Den fungerer sådan, at du har ret til at bruge en del af dit pensionsbidrag og veksle det til løn, så du kan få ekstra fridage. Hvis du vil gøre brug af ordningen næste år, skal du give din arbejdsgiver besked senest 1. november. Placeringen af fridagene skal du aftale sammen med arbejdsgiveren.

Hotel- og restaurationsbranchen
I hotel- og restaurationsbranchen kan du også indgå i en seniorordning og få reduceret din arbejdstid. Til at finansiere din reduktion af arbejdstiden eller dine seniorfridage kan du bruge det særlige løntillæg, feriefridage, pensionsmidler eller dine egne penge. 

Medarbejderen skal senest 1. april give virksomheden skriftlig besked om, hvorvidt medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning med seniorfridage i det kommende ferieår.

På de fleste af Byggegruppens overenskomster er det muligt at gøre brug af seniorordningen op til 5 år før det kalenderår, hvor du går på folkepension.

Virksomheden og medarbejderen indgår en skriftlig aftale om, at medarbejderen kan afholde seniorfridage, herunder antallet af seniorfridage, eller indgå aftale om reducering af den ugentlige arbejdstid.

Friheden afholdes uden løn, men medarbejderen kan vælge at få udbetalt et forskudsbeløb fra søgnehelligdags- og feriefridagskontoen, forudsat der er dækning på kontoen.

Hører du under Industrigruppens overenskomster, har du mulighed for at gøre brug af seniorordningen. Du kan for eksempel få en kortere arbejdsdag eller færre timer om ugen. Du kan også få fri i en sammenhængende periode. 

Et beløb fra din pensionsordning kan sættes til side og udbetales som løn, der kan finansiere dine fridage. Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvor stor en del af pensionen, du kan bruge om året. Du kan også veksle penge fra din fritvalgskonto til seniordage.

Hvis du kombinerer dine overenskomstbestemte feriefridage, din seniorordning og mulighederne i din fritvalgskonto kan du nærme dig en fire dages arbejdsuge.

Industrigruppen har lavet en pjece, der forklarer om reglerne.

Gode råd om seniorordning i Industrien
Aftale om seniorfrihed og nedsat tid
Lokalaftale om seniorfrihed i forbindelse med industrioverenskomsten

I Den Grønne Gruppes overenskomster er der tilknyttet en seniorordning.

Selve ordningen ligner i hovedtræk de øvrige gruppers.

Du har hvert år mulighed for at holde op til 32 seniorfridage. Til finansiering af seniorfridagene kan du enten bruge fritvalgskontoen, pensionsmidler, eller dine egne penge.

Seniorfridagene gælder fra fem år før den til enhver tid gældende pensionsalder.

Som udgangspunkt skal fridagene holdes, så det også giver mening for virksomheden, og placeringen af dagene skal aftales med arbejdsgiveren.

Du har ret til seniordage/seniorbonus i den sidste del af dit arbejdsliv, hvis du er ansat i en kommune, region eller staten.

Hvornår seniordagene begynder, og hvor mange du har ret til, afhænger af din overenskomst på det kommunale, regionale eller statslige område.

På det kommunale og regionale område kan der være ret til mellem 2 til 5 seniordage, men du kan vælge at få seniordagene udbetalt som seniorbonus eller pension.

På det statslige område kan seniorbonussen konverteres til 2 seniordage om året eller til et ekstraordinært pensionsbidrag.

Hvornår har man ret til seniordage
Tjek i Rammeaftalen om senioraftalen for kommuner og regioner, hvis du er i tvivl om, fra hvilken alder du har ret til seniordage/seniorbonus.

I kommunerne er det forskelligt, om du får ret til seniordage samme år, hvor du fylder 58 eller 60 år.

I regionerne er der forskel på, om det gælder fra året, efter du fylder 58 eller 60 år.

Tjek Cirkulære om Seniorbonus fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for staten, hvis du er i tvivl om du er omfattet af seniorbonusordningen og fra hvilken alder du har ret til seniorbonus.

Ansatte har fra og med det kalenderår, hvori de fylder 62 år, ret til en årlig seniorbonus.

Læs pjecen om rammeaftale om seniorpolitik her
Cirkulære om seniorbonus
Bliv medlem af 3F Som medlem af 3F er du del af et fællesskab, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår. Du får desuden en række fordele som PlusKort, Superliga-billetter, billige forsikringer og juridisk hjælp.
Læs mere
Læs mere


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt