Dit arbejdsliv
Skiftende arbejdstid og natarbejde Har du skiftende arbejdstider og natarbejde, kan det give dig nogle udfordringer for din sundhed og dit privatliv. Her kan du læse nogle gode råd til planlægningen, og du kan finde svar på, hvad du kan gøre for, at de skiftende arbejdstider er den mindst mulige byrde for dig.

Det kan være hårdt at arbejde om natten eller på skiftende arbejdstider. Sørg for at passe på dig selv og brug de muligheder, som kan gøre arbejdet nemmere.

God planlægning af dine skiftende arbejdstider kan betyde meget for, at du bliver påvirket mindst muligt ved f.eks. 3-holdskift. Planlægningen skal ske i samarbejde med Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) på din arbejdsplads.

Natarbejde, 3-holdskift og skiftende arbejdstider kan have negativ indflydelse på:

 • din arbejdspræstation
 • kroppens naturlige døgnrytme
 • din søvn
 • dit sociale liv
 • dit helbred.

Så sørg altid for, at du får planlagt dine vagter i god tid på en forsvarlig måde, og tag imod det gratis helbredstjek.

Helbred ved skiftende arbejdstider og natarbejde 

Skiftende arbejdstider og natarbejde kan påvirke dit helbred negativt. Faktisk betyder de ubekvemme arbejdstider, at du er en del mere udsat for søvnproblemer, tristhed, diverse livsstilssygdomme og endda øget risiko for at få kræft.

Derfor skal alle der arbejder om natten tilbydes en gratis kontrol af helbredet. Din arbejdsgiver skal tilbyde dig en kontrol af dit helbred, og du skal have tilbuddet inden, du starter på natarbejdet. Derefter skal du tilbydes kontrollen minimum hvert tredje år. Det er frivilligt, om du vil tage imod det.

Helbredskontrollen kan gennemføres af din egen læge eller på arbejdsmedicinske klinikker. Din arbejdsgiver skal betale udgifterne til undersøgelsen. 

Tilbuddet skal gives til alle natarbejdere - det vil sige personer, som udfører tre timer eller mere af sin daglige arbejdstid i perioden mellem klokken 22.00 og klokken 05.00. Eller som udfører natarbejde mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder. 

I 3F anbefaler vi at tage imod den gratis helbredskontrol, så du er sikker på, at natarbejdet påvirker dig mindst muligt. 

For at forebygge ulykker og brystkræft, bør natarbejde tilrettelægges efter følgende anbefalinger:

 • Højest 3 nattevagter i træk. 
 • Mindst 11 timer mellem to vagter.
 • Højest 9 timers varighed pr. vagt.

Det anbefales også, at gravide arbejder maksimalt 1 nattevagt om ugen for at mindske risiko for spontan abort og andre komplikationer under graviditeten.

Fakta Gode råd ved skiftende arbejdstider
 • Stil krav om, at dine arbejdstider altid ligger fast mindst en måned frem.
 • Tag imod gratis helbredstjek.

Kontakt din lokale 3F fagforening, hvis ikke du modtager tilbud om helbredstjek, eller hvis du har problemer med planlægning.

Overvejelser ved skiftende arbejdstider og natarbejde

Her kan du læse et par overvejelser, du skal gøre dig, hvis du skal lave den bedst mulige planlægning af dine arbejdstider:

 • Du har nemmere ved at forlænge døgnet end at forkorte det.
 • Det er sundere for dig, at du arbejder så få nætter om ugen. Arbejder du en hel uge på hvert skift, opstår der en konstant ubalance i din krop.
 • Undgå, at dine nattevagter er længere, end dine vagter normalt er.
 • Forsøg at indhente din søvnmangel, efter du har haft en periode med nattevagter.
 • Planlæg så mange friweekender som muligt.
 • Planlæg altid så langt ud i fremtiden, som det er muligt.
 • Tal med din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver kan ikke hjælpe dig med planlægningen, hvis ikke de kender de udfordringer, skiftende arbejdstider kan give dig.

Arbejder du ofte om natten, skal din arbejdsgiver tilbyde dig en gratis kontrol af dit helbred. Kontrollen skal du have tilbudt, inden du starter dit natarbejde. Herefter skal du have tilbuddet minimum hvert tredje år.

Det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet.

Tilbuddet skal gives til alle natarbejdere - det vil sige personer, som udfører tre timer eller mere af sin daglige arbejdstid i perioden mellem klokken 22.00 og klokken 05.00. Eller som udfører natarbejde mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder.

Helbredskontrollen kan gennemføres af din egen læge eller på arbejdsmedicinske klinikker. Din arbejdsgiver skal betale udgifterne til undersøgelsen.

Du kan selvfølgelig altid tale med din lokale 3F fagforening, hvis du vil vide, hvilke muligheder du har.

Bestil en gratis folder om natarbejde og helbredskontrol hos CO-Industri
Læs mere Natarbejde - Fakta og gode råd Hent pjece 10 bud om køre- og hviletid Hent pjece Arbejdstid for mobile arbejdstagere Hent pjece
Bliv medlem af 3F Som medlem af 3F er du del af et fællesskab, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår. Du får desuden en række fordele som PlusKort, Superliga-billetter, billige forsikringer og juridisk hjælp.
Bliv medlem
Bliv medlem


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt