Efterløn
Efterløn, delvis efterløn og skattefri præmie Har du dit efterlønsbevis, kan du udskyde din tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Samtidig kan du optjene en skattefri præmie, så du får endnu mere ud af dit efterlønsbevis. Se her hvordan.

Med efterlønsbeviset i hus kan du vælge at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet. Men har du stadig lyst og kræfter til at fortsætte og have noget at stå op til og møde kollegerne, så er efterlønsordningen indrettet, så du fx kan gå ned i tid og så få efterløn for de manglende timer.

Vælger du ikke at bruge din efterløn – eller kun bruge den delvist – så kan du til gengæld optjene en skattefri præmie.

Ansøg om efterløn her
Sådan optjener du skattefri præmie

Du skal først have et efterlønsbevis. Så skal du som hovedregel fortsætte med at arbejde, til du opfylder en udskydelsesregel. Reglerne er forskellige afhængigt af din alder. 

Når du opfylder udskydelsesreglen og fortsætter med at arbejde uden at gå på efterløn, optjener du en præmieportion, hver gang du har haft 481 løntimer.

Løntimer er de timer med løn, du får fra en arbejdsgiver. Er du selvstændig kan dit omregnede overskud fra den selvstændige virksomhed også tælle med. Er du på sygedagpenge, men stadig ansat af en arbejdsgiver eller får du sygedagpenge, mens du har en selvstændig virksomhed, kan du også tælle de timer med, som du har fået sygedagpenge for. Der er også andre forhold, der tæller med til optjening af skattefri præmie, fx egen optjent og afholdt ferie. Tal med a-kassen om det.

Når du når din folkepensionsalder, lægges alle dine timer sammen og deles med 481. Det giver et antal præmieportioner.

Du kan også optjene skattefri præmie af de løntimer osv. du har haft efter, du er gået på efterløn. Men så skal du vente med at gå på efterløn til du har udskudt overgangen til efterløn i mindst 2 år og i denne periode har haft mindst 3.120 løntimer.

Du kan højst få skattefri præmie af 5.772 timer (3 års fuldtidsarbejde). Har du fået dagpenge eller efterløn i optjeningsperioden nedsættes de 5.772 timer. Så har du fået efterløn i fx 3 måneder (481 timer) i optjeningsperiode, kan du højst få 11 præmieportioner.

Hvor stor er den skattefri præmie?

Hver portion er på 14.658 (2024) kroner (fuldtidssats). Du kan højst få i alt 12 præmieportioner, svarende til 5.772 løntimer. Det svarer til, at du kan optjene skattefri præmie i tre år. Dermed kan præmien blive på højst 175.896 (2024) kroner, som du få skattefrit efter tre år.

Altså en ekstra bonus ved at blive på arbejdsmarkedet i op til tre år, selvom du kunne have gået på efterløn.

Når du bliver pensionist, udbetaler a-kassen pengene som et engangsbeløb. Har du været selvstændig eller fået B-indkomst, som ikke er indberettet til indkomstregistret, kan a-kassen dog først opgøre alle præmieportionerne, når din årsopgørelse er gjort endelig op. 

Se hvornår du kan gå på efterløn
Ønsker du at få tilbagebetalt dine efterlønsbidrag kan du læse mere her
Fakta Delvis efterløn

Efterlønsordningen giver god mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet lidt efter lidt. Det behøver ikke være enten-eller.

Efterløn kan kombineres med arbejde. Man kan arbejde lige så meget, man vil, men dine løntimer modregnes i efterlønnen.Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt