Familieliv
Pasning af alvorligt sygt barn Du har mulighed for selv at passe dit alvorligt syge barn og modtage en godtgørelse svarende til sygedagpenge. Læs betingelserne, og hvordan du søger her på siden.

Det er en hård omgang, når børn bliver syge - især når det er alvorligt eller indebærer indlæggelser. Derfor kan du have ret til at passe dit barn og få en godtgørelse, som svarer til sygedagpengesats. Det kræver, at disse betingelser er opfyldt:

  • Dit barn skal være under 18 år.
  • Sygdommen skal være så alvorlig, at barnet skal passes i hjemmet, på hospitalet el.lign. i 12 dage eller mere (kravet gælder ikke enlige forsørgere).

For at du kan få dagpengene, skal betingelserne være opfyldt. Og tjek din overenskomst, for i mange overenskomster er det indskrevet som en ret til orlov til pasning af alvorlig sygt barn. Overloven skal dog aftales med arbejdsgiveren.

Kontakt din lokale 3F fagforening, hvis du er i tvivl om noget.

I kan begge passe barnet

Som forældre kan I beslutte, om det kun er den ene eller jer begge, som vil gå på nedsat tid eller holde op med at arbejde under barnets sygdom.

Hvis I begge nedsætter arbejdstiden, kan I højst få én samlet godtgørelse, der tilsammen svarer til højeste dagpengebeløb til én person. Hvis barnet er så sygt, at det skønnes rimeligt, at begge forældre er sammen med barnet, kan der ses bort fra den regel.

Sådan søger du godtgørelse

Du skal søge om dagpenge i Udbetaling Danmark senest otte uger efter første fraværsdag. Men undersøg, inden at du tager orlov, om du har ret til dagpenge, når du skal passe dit syge barn. 

Arbejdsgiver og a-kasse skal oplyse om fraværet via Nemrefusion til Udbetaling Danmark. Og du - som lønmodtager - skal anmode Udbetaling Danmark om dagpenge ved at udfylde et skema, der fremsendes sammen med underretningsbrevet fra Nemrefusion.

Hvis du ikke modtager underretningsbrevet, kan anmodningen ske ved udfyldelse af en blanket anvist af Udbetaling Danmark. Indgives anmodningen efter fristen på de otte uger, bortfalder retten til dagpenge for den periode, der ligger før anmodningen.

Der kan gives dispensation, hvis fristen er overskredet, fordi ansøger ved et hospitalsophold har været forhindret i at søge, eller når andre særlige undskyldende forhold er årsag til, at anmodning ikke har kunnet ske rettidigt. Det samme gælder, hvis overskridelse af fristen skyldes afventning af underretningsbrev fra Nemrefusion, dog højest med en uge.

Hvis du gerne vil have råd og vejledning, kan du altid kontakte din lokale 3F fagforening.Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt