Familieliv
Omsorgsdage I nogle overenskomster har forældre ret til omsorgsdage, som du kan bruge sammen dit barn. Her kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på.

Omsorgsdage er fridage, du kan bruge sammen med dine børn. F.eks. kan du bruge dem på at passe dit barn, hvis det er sygt mere end en dag. 

Dagene kan også bruges, hvis dit barn skal starte i institution eller i skole. Eller hvis I bare har brug for ekstra kvalitetstid sammen.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F afdeling, hvis du ikke ved, om du har ret til omsorgsdage gennem din overenskomst.

Find din overenskomst
Vigtig viden om omsorgsdage

Der er flere husregler, der er vigtige i forbindelse med omsorgsdage. Er du i tvivl om dine rettigheder, så kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F afdeling. 

Husk:

  • Fravær på grund af barns første sygedag må ikke tælle med i statistikken over dine sygedage.
  • Din arbejdsplads kan have sine egne regler for, hvad du skal gøre, hvis du har barns første sygedag. Disse regler skal du altid overholde.
  • Tjek din overenskomst - nogle giver dig ret til fravær med løn, hvis dit barn er alvorligt sygt.
Hvis barnet er sygt i en længere periode

Begge forældre kan gå på nedsat tid for en periode for at passe et barn, der er sygt i en længere periode, hvis I kan få det til at passe med jeres respektive arbejdspladser.

Reglerne for pasning af alvorligt syge børn åbner mulighed for, at I selv kan beslutte, hvordan I vil fordele den nedsatte arbejdstid. Den ene forælder kan holde helt op med at arbejde, eller I kan begge gå ned i tid. 

Hvis begge forældre går ned i tid, kan der højst udbetales en samlet godtgørelse, der svarer til højeste dagpengebeløb til én person. 
Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt