Familieliv
Sorgorlov ved barns død Som forælder har du ret til sorgorlov med dagpenge, hvis du har mistet dit barn, inden barnet er fyldt 18 år, eller barnet er dødfødt.

Det er en læge, der vurderer, om det er en abort eller dødfødsel. Som udgangspunkt er det en abort, indtil fosteret er 22 uger gammelt.
Dagpenge under sorgorlov

Er du lønmodtager, skal du opfylde tre betingelser for at få dagpenge under sorgorlov:

  • Du er ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
  • Du har arbejdet i mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
  • Du har arbejdet i mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Er du ledig, kan du få dagpenge under sorgorlov, hvis du er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Du skal have meldt dig ledig i din a-kasse og stillet dig til rådighed som jobsøgende i dit jobcenter.

Er du vikar, kan du får dagpenge under sorgorlov, hvis du opfylder tre betingelser:

  • Du skal være i beskæftigelse senest dagen før din orlov eller på første dag i orloven.
  • Du skal have arbejdet mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
  • Du skal have arbejdet mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Det vil sige, at hvis du er vikar uden kontrakt med arbejdstid eller løsarbejder, skal du kunne dokumentere, at du har været ansat i beskæftigelse senest dagen før din orlov. Dokumentation kan være en ansættelseskontrakt, lønsedler, arbejdsplan eller lignende.

Hvis du opfylder betingelserne om arbejdstimer, men du ikke er i beskæftigelse senest dagen før din orlov, har du ret til dagpenge fra en a-kasse. Vær opmærksom på, at du skal have meldt dig ledig i din a-kasse og stillet dig til rådighed som jobsøgende i dit jobcenter.

Sorgorlovens længde

Du kan holde sorgorlov med dagpenge i 26 uger, hvis du opfylder betingelserne. Sorgorloven starter, dagen efter du har mistet barnet. Du har mulighed for at arbejde helt eller delvist under orloven, og du kan også veksle mellem arbejde og orlov i 26-ugersperioden.

Du vil modtage dagpenge for de timer, du holder orlov. Det er ikke muligt at forlænge eller udskyde den del af orloven, som du ikke bruger.

Ansøgning om sorgorlov

Vil du holde sorgorlov, skal du som lønmodtager hurtigst muligt give besked til din arbejdsgiver om, hvor længe du vil holde sorgorlov. Du modtager et brev fra Udbetaling Danmark i din digitale postkasse, når din arbejdsgiver har indberettet orloven.

Får du ikke løn under orloven, får du i brevet besked om, hvordan du søger dagpenge. Du skal søge dagpenge senest 8 uger efter din første dag på orlov.

Får du løn under orloven, får du i brevet besked om at tage stilling til din arbejdsgivers oplysninger. Stopper din løn under orloven, skal du søge om dagpenge senest otte uger efter din sidste dag med løn.

Er du ledig, skal du senest otte uger efter din første dag på orlov give besked til din a-kasse om, at du vil holde sorgorlov. Når a-kassen har indberettet din orlov, modtager du et brev fra Udbetaling Danmark i din digitale postkasse med besked om, hvordan du søger dagpenge. Du skal søge dagpenge, senest otte uger efter at du har modtaget brevet fra Udbetaling Danmark.

Beløbet, du får i dagpenge, afhænger af din arbejdssituation. Du kan højst få 4.550 kroner om ugen før skat. Dagpengene bliver sat ind på din NemKonto den sidste torsdag i hver måned. Får du løn fra din arbejdsgiver under orloven, kan din arbejdsgiver få refusion svarende til de dagpenge, du ellers ville have ret til.

Du kan læse mere om sorgorlov på borger.dk


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt