Ferie
Værd at vide om ferie Her kan du blive klogere på dine rettigheder med ferie, feriefridage og hvad der sker, hvis du bliver syg under ferien.

Ferier er til for at lade op og nyde livet. Uanset om du har planlagt den store jordomrejse eller bare skal hygge i kolonihaven, er det rart at have styr på feriereglerne og dine rettigheder.

Ferieloven giver dig ret til 25 dages ferie om året (fem uger). Ofte giver din overenskomst dig faktisk ret til mere. Mellem 1. maj og 30. september har du ret til tre ugers sammenhængende ferie. Det kaldes hovedferien. Hvis du har et barn, der går i skole, skal din arbejdsgiver så vidt muligt imødekomme dit ønske om, at hovedferien afholdes i dit barns skolesommerferie. Og husk, selvom du ikke har optjent feriepenge hos en arbejdsgiver, har du ret til at holde ferie - dog for egen regning.

Resten af din ferie kan placeres hele året. Hvordan din ferie skal placeres, skal du aftale med din arbejdsgiver. Har virksomheden ferielukket, eller kan I ikke blive enige, er det arbejdsgiveren, som laver ferieplanlægningen.

Læs om overførsel af ferie her
Læs mere om feriepenge her
Feriefridage (Den 6. ferieuge)

Der er i mange overenskomster indført en sjette ferieuge – fem feriefridage - som rigtig mange overenskomster giver dig ret til. Den sjette ferieuge er altså ikke en del af ferieloven, men er forhandlet ind i overenskomsterne af fagforeningerne.

Spørg dig tillidsrepræsentant eller din lokale 3F fagforening, hvis du er i tvivl, om du er berettiget til den sjette ferieuge.

Ferie og sygdom

Hvis du er syg, når din ferie begynder, kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du holder ferie. Det betyder, at du har ret til at udskyde din ferie til et andet tidspunkt i ferieåret.

Du skal huske at sygemelde dig efter de regler om sygemelding, der gælder for dit ansættelsesforhold. Det betyder normalt, at du skal sygemelde dig hos din arbejdsgiver ved din arbejdstids begyndelse den første feriedag. Du kan også spørge din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl.

Du skal huske at melde dig rask igen til din arbejdsgiver. Du skal også fortælle, om du vil holde resten af den ferie, som du oprindeligt havde planlagt. Meddeler du ikke det, skal du møde på arbejde.

Hvis du er så uheldig, at du bliver syg i din ferie, skal du gøre det samme, som hvis du bliver syg, når du er på arbejde.

Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver med det samme og i det hele taget følge de regler, der gælder for sygemelding på din arbejdsplads.

Bliver du rask, inden at din planlagte ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.

Dog vil du ikke få erstattet de første fem sygedage, hvis du bliver syg, efter at din ferie er startet, og du skal give din arbejdsgiver besked om din sygdom med det samme og ikke vente til flere dage inde i din sygdom. 

For at du kan få ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg i din ferie, skal din sygdom være årsag til, at du ikke kan holde ferie. Det betyder, at du skal have lægelig dokumentation for din sygdom - også for de første fem sygedage, som du ikke får erstatningsferie for.

Lægeerklæringen skal du selv betale for.

Hvis du på grund af sygdom, barselsorlov eller lignende ikke har mulighed for at holde din ferie inden ferieperiodens eller ferieårets udløb, har du mulighed for at overføre op til fire ugers ferie, hvis du er syg helt op til ferieafholdelsesperioden udløb den 31. december. Det er din arbejdsgiver, som skal give besked til Feriepengeinfo om, hvor mange feriedage, der skal overføres. Din arbejdsgiver skal give besked inden den 31. januar, efter perioden er slut.

Ved længevarende sygdom, har du i særlige situationer mulighed for at få udbetalt ferien i stedet for at overføre den. For at få udbetalt ferien, er det et krav, at du er forhindret i at holde din ferie på grund af sygdom i to ferieafholdelsesperioder i træk.

Hvis du fx er syg op til den første periodes udløb den 31. december, og efterfølgende bliver rask i en periode, hvor du kan holde ferie, vil du ikke kunne få udbetalt feriepengene. Du skal derfor kunne dokumentere, at du har været forhindret i at holde ferie som følge af længevarende sygdom i to ferieafholdelsesperioder i træk.

Strandet på ferie Kan du ikke møde til tiden og passe dit arbejde, fordi du er strandet på ferie, så skal du som udgangspunkt selv betale for den tid, du ikke arbejder.

Så snart du bliver forhindret i at møde til aftalt tid, skal du give din arbejdsgiver besked. Desuden skal du også gøre alt for at komme, selvom du måske bliver forsinket. Din arbejdsgiver er ikke forpligtet til at betale dig løn for den tid, du ikke har været på arbejde.

Vil din arbejdsgiver fyre dig for at være forsinket, så kontakt din lokale 3F fagforening, som kan hjælpe dig med at vurdere, om afskedigelsen er uberettiget.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt