Ferie
Optjening og afholdelse af ferie med feriedagpenge Feriedagpenge er penge, du optjener via ydelser fra a-kassen, ligesom man optjener feriedage via sit arbejde. Som ledig har du nemlig også ret til ferie.

For at have ret til feriedagpenge skal du først have holdt dine egne feriedage.

Derudover skal du opfylde disse betingelser for at få feriedagpenge:

 • Være lønmodtager eller ledig.
 • Have ret til dagpenge i tilfælde af ledighed.
 • Er du ledig, skal ferien være meddelt jobcenteret eller til a-kassen senest første feriedag.
 • Du skal have bopæl i Danmark på ferietidspunktet. Gælder dog ikke, hvis du er grænsearbejder og er ansat hos en dansk arbejdsgiver.

Du skal opfylde betingelserne om rådighed før ferien og kan derfor ikke få feriedagpenge i disse situationer:

 • Hvis du deltager i uddannelse uden ret til dagpenge.
 • Afvikler en effektiv karantæne
 • Driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse
 • Er syg
 • Holder barselsorlov
 • Ansat i seniorjob
 • Omfattet af konflikt.
Værd at vide om feriedagpenge

Optjening af feriedagpenge sker løbende og månedsvis i ferieåret, som løber fra 1. september til 31. august (12 måneder). Det vil sige, at de feriedage, du optjener den ene måned, kan du holde den efterfølgende måned.

Du kan højst optjene 25 dage med feriedagpenge.

Du kan vælge at spare dagene op, men du skal sørge for at holde dem i afholdelsesperioden, som er fra 1. september til 31. december (16 måneder).

Du kan ikke overføre dage med ret til feriedagpenge fra ét ferieafholdelsesår til et andet.

Du optjener ret til feriedagpenge, når du får udbetalt dagpenge og feriedagpenge fra a-kassen.

For hver måned optjener du ret til 2,08 dage med feriedagpenge, hvis du som fuldtidsforsikret har fået udbetalt ydelser for 160,33 timer. Som deltidsforsikret skal du have udbetalt ydelser for 130 timer.

Får du ikke udbetalt henholdsvis 160,33 eller 130 timer i en måned, sker der en forholdsmæssig beregning af antal optjente dage med feriedagpenge.

Har du fået udbetalt barselsdagpenge, optjener du også ret til feriedagpenge, hvis du ikke i samme periode har optjent ret til løn eller feriegodtgørelse.

Har du optjent feriedage fra en arbejdsgiver, skal du holde disse feriedage, før du kan få udbetalt feriedagpenge.

Optjente dage med feriedagpenge
Antal dage med ret til feriedagpenge opgøres på det tidspunkt, hvor vi kan udbetale dine feriedagpenge. Først på det tidspunkt kan vi oplyse præcist, hvor mange dage med feriedagpenge, du har optjent.

Det kan fx betyde, at hvis du søger om feriedagpenge fire uger før din ferie og får udbetalt dagpenge, inden vi udbetaler dine feriedagpenge, kan du have optjent flere dage med feriedagpenge end på ansøgningstidspunktet.


Du får den samme sats, som hvis du var ledig og modtog dagpenge.

Husk at give jobcenteret besked om ferien senest 14 dage før første feriedag.

Er der mindre end 14 dage til ferien, kan jobcenteret godkende ferien, hvis der ikke er planlagt møder eller aktiviteter i ferieperioden.

Du kan se, hvor mange dage med feriedagpenge, du har optjent, ved at logge ind på Mit3F.. 
Log på Mit3F
Kontakt din afdeling.

Din optjening af feriedagpenge flytter automatisk med, hvis du skifter a-kasse. Du skal søge om feriedagpenge hos den a-kasse, du er medlem af på ferietidspunktet.


Du søger om feriedagpenge ved at sende en ansøgningsblanket, som du finder på Mit3F.

Har vi modtaget din ansøgning mindst fire uger før feriens start, kan vi udbetale feriedagpengene en uge før feriens første dag. Du skal søge senest 31. januar, efter at ferieafholdelsesperioden er slut.

Ansøg om feriepenge på Mit3F
Pjece: Ansøgning om feriedagpenge
Pjece: Feriedagpenge pr. 1. september 2020
Læs mere
Sådan søger du om feriedagpenge
Læs mere om feriedagpenge
Bliv medlem af 3F Som medlem af 3F er du del af et fællesskab, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår. Du får desuden en række fordele som PlusKort, Superliga-billetter, billige forsikringer og juridisk hjælp.
Bliv medlem
Bliv medlem

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt