Fritidsjobber
Når du har fået et fritidsjob Det er fedt at være ung og tjene nogle penge på et fritidsjob, men husk, at der nogle regler, din arbejdsgiver skal overholde. Reglerne er lavet, så du ikke bliver overbelastet, når du arbejder efter skole.

Det er dejligt at have fået et fritidsjob, hvor du kan snuse til arbejdsmarkedet og – selvfølgelig – tjene nogle penge.

Der er dog en del ting, du skal have styr på. Der er f.eks. en del regler, som din arbejdsgiver skal have styr på, så du har de bedst mulige forhold på dit nye arbejde. Reglerne er lavet, så du ikke bliver overbelastet, når du arbejder efter skole.

For det første er det en rigtig god idé at få jeres aftale om det nye job på skrift, f.eks. på e-mail. Og så skal du have en ansættelseskontrakt. Faktisk har du krav på en ansættelseskontrakt, hvis du skal arbejde mere end otte timer om ugen, og ansættelsen varer mere end én måned. Kontrakten skal du have senest en måned efter, at du er blevet ansat. Ofte skriver både arbejdsgiver og du under på kontrakten, men det er ikke et lovkrav. Du skal altid modtage et eksemplar af ansættelseskontrakten.

Hvad skal der stå i ansættelseskontrakten

Ansættelseskontrakten er arbejdsgiverens beskrivelse af arbejdsforholdene, så hvis der er fejl i ansættelseskontrakten, har det kun betydning for arbejdsgiveren, som kan blive pålagt at rette fejlen og eventuel betale en godtgørelse hvis fejlen har haft betydning for ansættelsen.

Det skal der som minimum stå i ansættelseskontrakten:

 1. Hvornår ansættelsesforholdet begynder.
 2. Hvad du er ansat til/jobfunktion.
 3. Hvor du skal arbejde
 4. Hvor længe det forventes, at du skal være ansat, hvis det er aftalt.
 5. Hvad du skal have i løn
 6. Hvad du skal have i eventuelle tillæg, for eksempel for at arbejde om søndagen eller ved overtid.
 7. Hvilke regler, der er for opsigelse.
 8. Hvornår lønnen udbetales.
 9. Reglerne om ferie.
 10. Eventuelle særlige omstændigheder ved dit job. 
 11. Hvis der er en overenskomst, skal det også fremgå af ansættelseskontrakten.

Det er tilstrækkeligt hvis der i ansættelseskontrakten henvises til enten lovgivning eller overenskomst i forhold til de emner som er beskrevet i punkterne 5 - 11.

Tal med 3F, inden du skriver under på ansættelseskontrakten

Tal med 3F, hvis arbejdsgiveren ønsker du skal skrive under på kontrakten, eller hvis du er i tvivl om indholdet.

Er du medlem af 3F, kan du få din fagforening til at se ansættelseskontakten igennem. Det er også godt at vise den til dine forældre, og hvis du er under 18 år, skal dine forældre skrive under. 

Det er en rigtig god idé at være medlem af 3F eller en anden fagforening, som dit job hører ind under. Så kan du få hjælp, hvis din arbejdsgiver ikke følger reglerne for din ansættelse. Hvis du for eksempel ikke får den løn, I har aftalt, eller hvis du bliver fyret uden grund.

Bliv medlem af 3F
 • Det koster kun ca. 35 (2024) kroner om måneden at være medlem af 3F, hvis du er under 18 år,
 • Det koster kun ca. 69 (2024) kroner om måneden, når du er over 18 år og under 25 år.

Prisen er et gennemsnit, fordi der kan være en mindre forskel i kontingentet i den lokale 3F fagforening.

Løn som fritidsjobber

Det er en stor fordel for dig at arbejde et sted, hvor der er overenskomst. Så skal du nemlig som minimum have den mindsteløn, der er forhandlet i overenskomsten. 

Er du ansat et sted uden overenskomst, skal du selv forhandle din løn. Det kan være meget besværligt, og det er langt fra sikkert, at du kan få lige så meget i løn, som hvis du arbejdede under overenskomst.

Hvis du er medlem af 3F, kan du altid komme til din lokale 3F fagforening, hvis du ikke får den løn, du burde.

I vores Guide til Fritidsjob er der masser af hjælp at hente. Her står lønsatser og tillæg for f.eks. aften- og weekendarbejde for de mest almindelige overenskomster inden for fagene.

Feriepenge

Ferieloven giver alle lønmodtagere – også unge under 18 år med fritidsjob – ret til 12,5 procent i feriepenge af den optjente ferieberettigede løn og eventuelle tillæg.

Det er ulovligt, hvis din arbejdsgiver siger, at din løn er inklusive feriepenge. Din arbejdsgiver skal indsætte feriepengene på FerieKonto. 

Din arbejdsgiver kan i nogle tilfælde beholde feriepengene i virksomheden. Du kan se dine indberettede feriedage og din optjente feriegodtgørelse på borger.dk

Læs mere på borger.dk

For hver måned du er ansat, optjener du 2,08 dages betalt ferie, uanset om du arbejder på fuld tid, nedsat tid, eller arbejder få dage om ugen. Hvis du arbejder få dage om ugen, skal de arbejdsfri dage indgå i opgørelsen af feriedagene, når du holder ferien. Du optjener derfor 25 feriedage, hvis du er ansat et helt ferieår.

Et ferieår går fra 1. september til 31. august. Ferien kan holdes i denne periode plus yderligere fire måneder, altså frem til den til 31. december. Ferieåret går fra 1. september 2021 til 31. august 2022, og denne ferie kan holdes helt frem til den 31. december 2022. Du får dine feriepenge, når du holder ferie. Hvornår ferien afholdes, aftaler du med din arbejdsgiver.

Hvis du opdager, at der ikke er indbetalt feriepenge eller hvis din arbejdsgiver ikke betaler, når du via Feriepengeinfo.dk har bedt om det, skal du kontakte din arbejdsgiver. Det skal du gøre inden fem år, hvorefter feriepengene forældes.

Du kan altid kontakte din lokale 3F fagforening, hvis der er noget omkring feriepenge, du er i tvivl om.

Arbejdstid Der er mange regler omkring arbejdstid, når du er ung og fritidsjobber. Her kan du se en oversigt over, hvilke regler der gælder for dig.

Så må du:

 • Arbejde maks. to timer om dagen på skoledage
 • Arbejde maks. syv timer på andre dage (ferie, weekend med videre)
 • Arbejde maks. 12 timer ugentligt i skoleugerne
 • Arbejde maks. 35 timer ugentligt uden for skoleugerne. 

Du skal huske: 

 • Du skal have en daglig hviletid på min. 14 timer
 • Du skal helst have to sammenhængende fridøgn i ugen
 • Du må ikke arbejde mellem 20.00 om aftenen til 06.00 om morgenen
 • Du skal have min. 30 minutters pause uden løn, hvis arbejdsdagen er over 4,5 timer
 • Din daglige arbejdstid skal ligge samlet, hvis den er otte timer eller derover.

- og omfattet af undervisningspligten*, må du: 

 • Arbejde maks. to timer om dagen på skoledage
 • Arbejde maks. otte timer på andre dage (ferie, weekend med videre)
 •  Arbejde maks. 12 timer ugentligt i skoleugerne
 • Arbejde maks. 40 timer ugentligt uden for skoleugerne. 

Du skal huske: 

 • Du skal have en daglig hviletid på min. 14 timer
 • Du skal helst have to sammenhængende fridøgn i ugen
 • Du må ikke arbejde mellem klokken 22.00 og 06.00 (i bagerier klokken 04.00)
 • Du skal have min. 30 minutters pause uden løn, hvis arbejdsdagen er over 4,5 timer
 • Din daglige arbejdstid skal ligge samlet, hvis den er otte timer eller derover.

*Du er omfattet af undervisningspligten, indtil du har gennemført og afsluttet folkeskolens 9. klasse.

- og ikke er undervisningspligtig, må du:

 • Arbejde maks. otte timer om dagen
 • Arbejde maks. 40 timer om ugen.

Du skal huske: 

 • Du skal have en daglig hviletid på mindst 12 timer
 • Du skal helst have to sammenhængende fridøgn i ugen
 • Du må ikke arbejde i tidsrummet mellem klokken 20.00 og 06.00 (i butikker 22.00 - 06.00)
 • Du skal have min. 30 minutters pause uden løn, hvis arbejdsdagen er over 4,5 timer
 • Din daglige arbejdstid skal ligge samlet, hvis den er otte timer eller derover.

-og ikke undervisningspligtig, må du:

 • Arbejde maks. otte timer om dagen
 • Arbejde maks. 40 timer om ugen.

Du skal huske: 

 • Du skal have en daglig hviletid på mindst 12 timer
 • Du skal helst have to sammenhængende fridøgn i ugen
 • Du må ikke arbejde i tidsrummet mellem klokken 24.00 og 06.00
 • Du skal have min. 30 minutters pause uden løn, hvis arbejdsdagen er over 4,5 timer
 • Din daglige arbejdstid skal ligge samlet, hvis den er otte timer eller derover.

-og ikke undervisningspligtig, må du:

 • Arbejde maks. otte timer om dagen
 • Arbejde maks. 40 timer om ugen. Ved force majeure* aldrig mere end 48 timer i gennemsnit over fire måneder.

Du skal huske: 

 • Du skal have en daglig hviletid på mindst 12 timer
 • Du skal helst have to sammenhængende fridøgn i ugen
 • Du må ikke arbejde i tidsrummet mellem klokken 20.00 og 06.00
 • Du skal have min. 30 minutters pause uden løn, hvis arbejdsdagen er over 4,5 timer
 • Din daglige arbejdstid skal ligge samlet, hvis den er otte timer eller derover.

-og ikke undervisningspligtig, må du:

 • Arbejde maks. otte timer om dagen
 • Arbejde maks. 40 timer om ugen. Ved force majeure* aldrig mere end 48 timer i gennemsnit over fire måneder. 

Du skal huske: 

 • Du skal have en daglig hviletid på mindst 12 timer
 • Du skal helst have to sammenhængende fridøgn i ugen
 • Du må ikke arbejde i tidsrummet mellem klokken 19.00 og 04.00
 • Du skal have min. 30 minutters pause uden løn, hvis arbejdsdagen er over 4,5 timer
 • Din daglige arbejdstid skal ligge samlet, hvis den er otte timer eller derover. 

*Force majeure er en udefrakommende omstændighed, som mennesker ikke kan afværge. For eksempel en naturkatastrofe.

Læs mere om reglerne omkring unges arbejdstid her.
Læs mere Guide til fritids- & studiejob Hent pjece

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt