Graviditet og barsel
Adoption De fleste overenskomster, 3F har indgået, giver ret til fuld løn i mindst 14 uger af barselsorloven. Her kan du læse mere om, hvilke regler du skal være særligt opmærksom på ved adoption og orlov.

Adoptanter der modtager barnet 2. august 2022 eller senere

De nye barselsregler betyder, at orlovsugerne med ret til barselsdagpenge efter fødslen eller modtagelsen som udgangspunkt vil blive ligeligt fordelt mellem forældrene, hvis I bor sammen ved fødslen eller modtagelsen af barnet.

Det betyder, at hver forælder som hovedregel har en individuel ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter modtagelsen af barnet.

Som forældre har I mulighed for at overdrage orlovsuger med ret til barselsdagpenge til hinanden, så orloven passer bedst til jeres arbejds- og familieliv.

Forældre har som udgangspunkt hver 24 ugers orlov med ret til barselsdagpenge efter modtagelsen. Nogle af disse uger kan ikke overdrages til den anden forælder.

En lønmodtager kan fx ikke overdrage 9 af ugerne, da ugerne som hovedregel skal holdes af lønmodtageren selv inden barnet fylder 1 år, ellers går de tabt.

Det betyder, at en forælder efter modtagelsen af barnet kan holde mere end 24 ugers orlov med barselsdagpenge, hvis den anden forælder har overdraget orlov til ham eller hende.

Læs også om rettigheder under graviditet og barsel
Læs mere om barselsreglerne

Hvis du ikke opfylder beskæftigelseskravet, fx hvis du får kontanthjælp, kan du ikke holde orlov med barselsdagpenge. Du vil dog have mulighed for at overdrage orlovsuger med barselsdagpenge, som du ville have haft ret til, hvis du opfyldte betingelserne.

I kan først overdrage orlov fra den dag, barnet er modtaget. Det er derfor ikke muligt at overdrage orlov før den 2. august 2022.

Hvis I som forældre ikke bor sammen ved fødslen eller modtagelsen, hvis du er soloforælder eller hvis der er andre særlige situationer, er der ret til en anden fordeling af orloven, som tager højde for din situation.

Familier, hvor forældrene bor sammen ved modtagelsen af barnet, har hver som udgangspunkt ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter modtagelsen af barnet.

I har mulighed for at planlægge jeres barsel, så den passer til jeres arbejds- og familieliv.

Familier, hvor forældrene bor sammen ved modtagelsen af barnet, har hver som udgangspunkt ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter modtagelsen af barnet.

I har mulighed for at planlægge jeres barsel, så den passer til jeres arbejds- og familieliv.

I kan vælge at overdrage nogle af orlovsugerne til hinanden. Det betyder, at en forælder efter modtagelsen kan holde mere end 24 ugers orlov med barselsdagpenge, hvis den anden forælder har overdraget orlov til ham eller hende.

Vær opmærksom på, at der i nogle situationer er særlige regler for din orlov. Det kan fx være, hvis du er eneadoptant, eller hvis I ikke bor sammen ved modtagelsen af barnet.

Læs mere om barselsregler for adoption på borger.dk
Bliv medlem af 3F Som medlem af 3F er du del af et fællesskab, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår. Du får desuden en række fordele som PlusKort, Superliga-billetter, billige forsikringer og juridisk hjælp.
Bliv medlem
Bliv medlem

Kø på Mit3F Der er i øjeblikket længere svartider på 3f.dk. Du kan derfor opleve at blive sat i kø, når du vil tilgå funktioner på Mit3F.
Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt