Graviditet og barsel
Adoption De fleste overenskomster, 3F har indgået, giver ret til fuld løn i mindst 14 uger af barselsorloven. Her kan du læse mere om, hvilke regler du skal være særligt opmærksom på ved adoption og orlov.

Hvis du skal adoptere et barn, har du ret til orlov, når du modtager barnet. Orlovens længde afhænger af, om du modtager barnet i Danmark eller i udlandet.

Det er en betingelse for de 4 ugers fravær i forbindelse med modtagelse af barnet i udlandet, at der er tale om adoption, der er formidlet af en organisation, der er godkendt efter adoptionsloven eller en privat fremmedadoption gennemført efter tilladelse fra Ankestyrelsen, jf. barselslovens § 8, stk. 3.

Efter modtagelsen af barnet er orlovsreglerne stort set de samme som ved barselsorlov. Men bemærk, at der først er ret til adoptionsorlov efter modtagelse af barnet, når de adoptionsundersøgende myndigheder har bestemt, at adoptanten (personen, der adopterer barnet) eller den ene af de adopterende ægtefæller i en periode skal være i hjemmet, jf. barselslovens § 8, stk. 5.

Under hjemtagelses- og adoptionsorlov har I ret til løn eller dagpenge efter de gældende regler for barselsorlov. Ved adoption skal I så vidt muligt overholde de samme varslingsfrister som ved barselsorlov. Skal I hente barnet i udlandet, har I pligt til hurtigst muligt at orientere jeres arbejdsgivere om, hvornår I har modtaget barnet samt tidspunktet for afrejse.

Log på for at læse denne artikel For at læse denne artikel og få indhold specielt til dig og dit fag, skal du opgradere dit medlemskab til også at indeholde fagforening.

Som medlem af 3F fagforening får du bl.a.:

  • Løntjek og personlig rådgivning
  • Juridisk og faglig hjælp
  • Mulighed for lønforsikring
  • Billige forsikringer og rabatter i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Personlig uddannelsesplan og karriererådgivning
  • Konfliktunderstøttelse ved strejke og lockout
Bliv medlem af 3F
Log på Mit 3F
Bliv medlem af 3F
Log på Mit 3F
Bliv medlem

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt