Graviditet og barsel
Sygdom under barsel Det er aldrig en god situation at være syg under barsel, men heldigvis er der flere regler, der giver dig ordentlige forhold. Her kan du læse om dine rettigheder og få et par gode råd med på vejen.

Der kan være flere situationer, når du er gravid, hvor det er svært at regne reglerne ud. Men her får du et overblik, så du har styr på dine rettigheder, hvis du bliver syg under barsel.

Hvis du er gravid og skal til undersøgelse, har du ret til samme betaling fra din arbejdsgiver, som hvis du var syg. Men det gælder kun, hvis du ikke kan lægge undersøgelsen uden for din arbejdstid. 

Bliver du syg på grund af din graviditet, har du ret til samme betaling fra din arbejdsgiver, som hvis du var syg af andre årsager. 

Du kan altid henvende dig hos din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F fagforening, hvis du har spørgsmål til din barsel.

På Borger.dk finder du også en detaljeret gennemgang af barselsreglerne samt de aktuelle satser for barsels- og sygedagpenge.

Læs mere på Borger.dk
Find din overenskomst
Flere rettigheder ved sygdom under barsel 

Hvis dit barn bliver indlagt inden for 46 uger efter fødslen eller modtagelsen ved adoption, har du krav på at få din orlov forlænget, så længe indlæggelsen varer. Dog højst tre måneder.

Regler for far eller medmor

Bliver dit barn indlagt under dine 2 ugers orlov ved fødslen, kan du afbryde orloven og starte på dine op til 22 ugers orlov i stedet, da de 2 uger orlov ved fødslen ikke kan forlænges. De 2 ugers orlov ved fødslen skal i øvrigt være afholdt, inden barnet er 10 uger, ellers mister du dem.

Du skal kontakte din arbejdsgiver og aftale det, hvis du vil bruge af dine 22 ugers orlov, mens barnet er indlagt. Husk også at give din arbejdsgiver besked med det samme, når barnet kommer hjem fra hospitalet.

Fortsætter du med at arbejde eller genoptager du dit arbejde, mens dit barn er indlagt, så kan du udsætte den resterende periode af orloven til et tidspunkt, hvor dit barn er udskrevet. Hvis din barsel skal udsættes, er det en betingelse, at dit barn bliver udskrevet senest 60 uger efter fødslen eller modtagelsen ved adoption.
De to ugers fædreorlov kan udsættes, men ikke forlænges.

Bliver barnets mor for syg til at passe jeres barn inden for de første 10 uger efter barnets fødsel, kan du som far eller medmor holde orlov i perioden. Du kan overtage hendes orlov, men det kræver, at I begge opfylder betingelserne for at holde orlov med barselsdagpenge.

Hvis moren til barnet bliver syg efter de første 10 uger efter fødslen, eller hvis far eller medmor bliver syg efter de første 2 uger efter fødslen, kan du vælge at overdrage en del af den resterende orlov til den anden forælder.

Du skal dog være opmærksom på, at du som lønmodtager ikke kan overdrage 9 af ugerne.

Tal med din arbejdsmiljørepræsentant Når du er gravid, er det en god idé at tale med din arbejdsmiljørepræsentant, når du skal sikre, at dit arbejde kan udføres sundt og sikkert, mens du er gravid.
Bliv medlem af 3F Som medlem af 3F er du del af et fællesskab, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår. Du får desuden en række fordele som PlusKort, Superliga-billetter, billige forsikringer og juridisk hjælp.
Bliv medlem
Bliv medlem

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt