Ledig
Hvad er aktivering? Kort fortalt er aktivering en hjælp til at komme i arbejde, når du er ledig.

Det skal du vide om aktivering

Når du er i aktivering, kan du prøve kræfter med eventuelle nye brancher, og du får mulighed for at opkvalificere dine kompetencer.

Mens du er i aktivering, skal du søge arbejde – ligesom når du er ledig. Du kan også blive tilbudt et arbejde fra jobcenteret, som du skal tage.

På siden her kan du læse om det, du har brug for at vide om aktivering. Det gælder information om:

 1. Hvornår du skal i aktivering
 2. Hvilke typer aktivering, der findes
 3. Hvordan økonomien er, når du er i aktivering.
1. Hvornår skal jeg i aktivering?

Når du er ledig, har du pligt til at skulle i aktivering én gang. Du skal senest i aktivering, når du har været ledig i seks måneder.

Du har dog mulighed for at lave en aftale med dit jobcenter om at komme i aktivering, allerede når du melder dig ledig. Det kan for eksempel være, hvis du selv har fundet en arbejdsgiver, du gerne vil i aktivering hos.

2. Tre typer aktivering: Virksomhedspraktik, løntilskud og uddannelse.

Der findes overordnet set tre typer af aktivering. De kan hver især være en hjælp for dig til at komme i arbejde. Læs om de forskellige former for aktivering i afsnittet her. Det kan hjælpe dig med at finde den type aktivering, der passer dig og din situation bedst.

En virksomhedspraktik skal hjælpe dig med at afklare, om et bestemt arbejdsområde er noget for dig. Virksomhedspraktikken kan også afklare og opkvalificere faglige, sociale eller sproglige færdigheder.

Hvis du for eksempel overvejer at skifte branche, kan en praktik være en rigtig god mulighed for at snuse til noget nyt og finde ud af, om det er noget for dig.

Det kan også styrke din mulighed for at få foden indenfor i virksomheden.

Du kan dog ikke komme i praktik i den virksomhed, hvor du senest har været ansat.

Virksomhedspraktik varer normalt fire uger. Mens du er i praktik, får du stadig dagpenge og ikke løn. Du er derfor i princippet "gratis arbejdskraft" for virksomheden. Det er altså en god idé at vælge en virksomhedspraktik, som du kan se et formål med. Ellers bruger du bare af din dagpengeperiode uden grund.

Du skal stadig aktivt søge arbejde og være til rådighed, medmindre du er blevet fritaget for det af jobcenteret.

Løntilskud kan være en mulighed for at få nye kompetencer og en vej til fast arbejde.

Her kan du for alvor gøre dig bekendt med arbejdspladsen. Du får foden indenfor, og arbejdspladsen kan lære dig at kende. Desuden kan du lære noget undervejs og dermed opkvalificere dig.

Du kan komme i job med løntilskud i en offentlig eller privat virksomhed. Der er forskel på varighed og løn imellem de to.

I en privat virksomhed er:

 • varigheden maks. seks måneder
 • lønnen den gældende på området, og virksomheden får tilskud til din løn.

I en offentlig virksomhed er:

 • varigheden maks. fire måneder
 • lønnen den samme, som du ellers ville få i dagpenge.

Løntilskudsjob i private virksomheder er den type af aktivering, der oftest fører til fast arbejde, rent statistisk.

Der gælder nogle regler for, hvornår du ikke kan komme i løntilskud. De er lavet for at undgå misbrug:

 • Du kan ikke komme i job med løntilskud i den virksomhed, hvor du sidst var ansat eller i din ægtefælles/samlevers virksomhed.
 • Du må heller ikke erstatte ordinært ansatte. Det vil sige, at løntilskudsjobbet skal være en udvidelse af staben.

Vær opmærksom på, at et job med løntilskud ikke tæller med i genoptjening af dagpenge. Du bruger også af din dagpengeperiode, mens du er i ansættelsen. Det skyldes, at der er tale om arbejde med offentligt tilskud, som udbetales til din arbejdsgiver.

Du skal stadig aktivt søge arbejde og være til rådighed, medmindre du er blevet fritaget for det af jobcenteret.

Du kan få tilbud om uddannelse. Uddannelse kan være alt fra et kort vejledningskursus til et kursus i dansk, ordinær uddannelse, erhvervsrettet uddannelse eller uddannelse til faglært.

Hvis du er fyldt 30 år og er ufaglært, kan du få vurderet dine kompetencer. Det kaldes en "realkompetencevurdering" eller RKV. Det betyder, at du får et bevis på det, du kan. Du får dermed et overblik over, hvad der skal til, hvis du for eksempel kunne tænke dig at blive faglært.

Dine dagpenge fortsætter, mens du er under uddannelse.

3. Økonomi, når jeg er i aktivering?

Du får enten dagpenge eller løn, når du er i aktivering. Det kommer an på, hvilken type aktivering du er i.

Se, hvad der er gældende for hver type i afsnit 2: Tre typer aktivering: virksomhedspraktik, løntilskud og uddannelse.

Befordringsgodtgørelse

Når du er ledig og deltager i aktivering, kan du søge a-kassen om befordringsgodtgørelse. En befordringsgodtgørelse betyder, at du får tilskud til transport. 

Der gælder nogle forskellige regler for, hvornår du kan få tilskud til transport.

Du kan søge om befordringsgodtgørelse, hvis du deltager i følgende:

 • Vejledning og opkvalificering
 • Offentligt løntilskud
 • Virksomhedspraktik
 • Nyttejob
 • Uddannelsesløft
 • Regional uddannelsespulje
 • Seks ugers jobrettet uddannelse.

Befordringsgodtgørelsen er på 1,12 (2024) kroner pr. kilometer. Beløbet er skattefrit.

Du kan kun få godtgørelse for de kilometer, der ligger ud over de første 24 kilometer. Det gælder din transport tur/retur.

Du finder blanketten til ansøgning om befordringsgodtgørelse i linket lidt længere nede på siden her.

Vær også opmærksom på, at hvis du deltager i seks ugers jobrettet uddannelse, så kan du få tilskud til kost og logi. Det gælder, hvis der er mere end 120 kilometer tur/retur til uddannelsesstedet.

Jobcenteret betaler tilskuddet.

Søg befordringsgodtgørelse
Snak med din a-kasse

Det er en god idé at tage en snak med din a-kasse, før du laver en aftale om aktivering. Det er for at sikre, at du får det bedst mulige ud af aktiveringen. 

For eksempel kan I tale om:

 • Praktik: Har du selv et formål – eventuelt prøve en ny branche?
 • Løntilskud: Er der en chance for at få et fast arbejde i virksomheden? Er det en virksomhed, som “fast” bruger løntilskudspersoner?
 • Er der ordnede forhold i virksomheden?

Vær selv bevidst om, at virksomhedspraktik og løntilskud ikke må blive spild af tid. Det skal være en hjælp til at få fast arbejde.
Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt