Offentlig ydelse
Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb er til dig, som ikke kan få dine sygedagpenge forlænget efter 22 uger. Her kan du få et overblik over satser, kontakt med kommunen og ferie.

Hvis dine sygedagpenge ikke kan forlænges, og du stadig ikke er arbejdsdygtig, har du ret til at få et jobafklaringsforløb.

I jobafklaringsforløbet får du en ”individuelt tilpasset og helhedsorienteret indsats”, som tager udgangspunkt i dine forudsætninger, behov og dit helbred. Helt konkret får du en sagsbehandler, som skal lægge en plan sammen med dig. Målet er, at du hurtigst muligt kommer tilbage til arbejdsmarkedet.

Hvis du er i et ansættelsesforhold, tilrettelægges jobafklaringsforløbet med fokus på, at du hurtigst muligt kan vende tilbage til jobbet. Her kan din arbejdsgiver også blive inddraget.

Kommunen har mulighed for at stoppe et jobafklaringsforløb, hvis du uden rimelig grund ikke følger den plan, der er blevet lagt, eller hvis du vurderes at kunne arbejde. Er du uenig i kommunens afgørelse, har du fire uger til at klage. Din klage kan både være mundtlig og skriftlig. Uanset hvad du vælger, er det vigtigt, at du altid sikrer dig en kvittering for, at du har klaget.

Læs også om sygedagpenge
Ferie efter 12 måneder

Du har ret til ferie efter aftale med jobcenteret, når du har været i jobafklaringsforløb i 12 måneder.  Ferien kan afholdes som enkelte dage og ugevis, herunder flere uger af gangen. Det er muligt at opholde sig i udlandet under ferien. Den samlede ferie kan højst udgøre fem uger.

Hvis du har optjent feriegodtgørelse eller ferietillæg, kan du holde ferie for den periode, som feriegodtgørelsen eller ferietillægget er bestemt til at dække. Når du har optjent ret til ferie, kan du holde ferien, uanset at der ikke er opnået ret til ferie med ressourceforløbsydelse i op til fem uger.

Husk, at ferie skal være aftalt med jobcenteret, ellers kan du risikere at miste din ydelse.

Mere info om jobafklaringsforløb

Når du overgår til jobafklaringsforløb, vil du modtage ressourceforløbsydelse.

Ydelsen er mindre end sygedagpenge og er afhængig af, om du har børn under 18 år. Der ses bort fra formue og ægtefælles/samlevers indtægt.

Læs mere om ressourceforløbsydelse her.

Hvis du har indtægter fra andet arbejde, trækkes indtægten fra ydelsen. Lønindtægter fradrages efter en særlig fradragsordning.

Det betyder blandt andet, at ydelsen ved lønindtægter nedsættes med 30 procent af lønnen inklusive pension op til en løn på 16.323 (2024) kroner før skat, og derefter med 55 procent af lønnen.

Hvis du ikke har formue eller indtægt fra ægtefælle eller samlever, kan du muligvis have ret til støtte til særligt høje boligudgifter.
Det kan ske, hvis din husleje overstiger:

  • 3.400 (2024) kroner pr. måned, hvis du ikke har forsørgelsespligt over for børn.
  • 4.950 (2024)kroner pr. måned, hvis du har forsørgelsespligt med hjemmeboende barn. 
  • 5.050 (2024) kroner pr. måned, du har forsørgelsespligt med et udeboende barn.

For forsørgere nedsættes grænsebeløbet for huslejen desuden med 850 kroner pr. måned for hvert hjemmeboende barn ud over det første barn og 700 kroner pr. måned for hvert udeboende barn ud over det første barn, hvis det udeboende barn har bopæl i Danmark.

Du kan søge om støtte i din kommune på borger.dk

Undervejs i jobafklaringsforløbet følger kommunen op med seks samtaler om året. Vurderer kommunen, at du for eksempel har behov for et fleksjob, skal sagen lægges for rehabiliteringsteamet.

Et jobafklaringsforløb kan maksimalt vare op til to år. Som udgangspunkt kan du få to forløb i alt.

Senest to år efter du er startet i et jobafklaringsforløb, vurderer kommunen din arbejdsevne og muligheden for at vende tilbage i arbejde. Kan du ikke raskmeldes, skal kommunen vurdere, om du skal i et nyt jobafklaringsforløb, eller om du har ret til fleksjob eller førtidspension.

Alle satser ved jobafklaringsforløb kan du læse på borger.dk. Her kan du også blive klogere på, hvordan det påvirker dig og din økonomi, hvis:

  • du har børn under 18
  • du ingen børn har
  • du har indtægter fra andet arbejde
  • du har eller ikke har formue eller indtægt fra ægtefælle.

På borger.dk kan du også læse guiden til, hvordan du søger ydelsen.

Gå til Borger.dk


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt