Offentlig ydelse
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen eller overgangsydelsen var tidligere kendt som integrationsydelse. Der er mange regler, du skal være opmærksom på – bliv klogere på dem her.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse er overførselsindkomster, som gives til personer, der har opholdt sig i Danmark i mindre end 9 år inden for de seneste 10 år, og som derfor ikke er berettiget til kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse er for dig, som:

 • Tager lovligt ophold i Danmark efter 1. september 2015 eller rejser tilbage til Danmark efter et ophold i udlandet.
 • Ikke har haft ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland i 9 år ud af de seneste 10 år.
 • Ikke opfylder beskæftigelseskravet om at have haft arbejde svarende til 2 år og 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse (4.810 løntimer) inden for de seneste 10 år.

Du skal opfylde de samme krav som for at modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det betyder, at:

 • Du skal være påvirket af eksempelvis sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv, hvilket har betydet, at du ikke har mulighed for at forsørge dig selv og din familie.
 • Dit behov for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser - eksempelvis arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
Undtagelser fra reglen om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse. Opholdskravet skal som udgangspunkt ikke opfyldes, hvis du modtog uddannelses- eller kontanthjælp efter 1. januar 2019, hvor den nye lovgivning trådte i kraft. Kravet gælder dog, hvis du har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp i 2 hele kalendermåneder eller længere efter 1. januar 2019.

Søger du ydelsen igen, er du omfattet af kravet om ophold i Danmark i mindst 9 år ud af de seneste 10 år samt beskæftigelseskravet, som betyder, at du skal have været i arbejde i 2 år og 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse (4.810 løntimer) inden for de seneste 10 år.

I forhold til opfyldelse af opholdskravet gælder særlige regler for danske statsborgere, som har haft ophold i et EU/EØS-land. Her tages beslutningen om, hvorvidt personen skal modtage integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, ud fra en konkret vurdering af borgerens samlede tilknytning til Danmark.

Andre undtagelser fra reglen om integrationsydelse:

 • Er du EU-borger, der har status som arbejdstager eller selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark, og har du fået arbejde i Danmark umiddelbart efter indrejsen, så er du ikke omfattet af reglerne om integrationsydelse.
 • Har du været udsendt på militærmission for den danske stat eller opholdt dig i udlandet under instruktion af udenlandsk eller international myndighed, gælder der særlige regler, og du er ikke omfattet af reglerne for integrationsydelse.
 • Hvis du har opholdt dig i udlandet i sammenlagt 2 måneder pr. kalenderår i forbindelse med ferie, studierejser, forretningsrejser m.v., ligestilles dette med ophold i Danmark, hvis du har beholdt din bopæl her i Danmark.
 • Hvis du er dansk eller nordisk statsborger og er vendt tilbage til Danmark efter ophold i et EU/EØS-land, hvor du ikke var arbejdstager, men vurderet til at have en stærk tilknytning til Danmark.
Danskbonus (tidligere dansktillæg)

Danskbonus er et tidsbegrænset tillæg til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som du har ret til, hvis du har bestået prøve i Dansk 2, FVU trin 2, tilsvarende eller en højere prøve i dansk.

Danskbonus er et tidsbegrænset månedligt tillæg til integrationsydelsen, som kan modtages i en sammenhængende periode på 6 måneder, fra retten til danskbonus er opnået. Når retten til danskbonus er aktiveret, ophører den efter 6 måneder.

Du søger om danskbonus ved at udfylde et ansøgningsskema. Skemaet findes på borger.dk. Har du et dansk eksamensbevis (folkeskolens afsluttende prøve i dansk med karakteren 2 eller højere), har du ret til dansktillæg uden prøve.

Vælg kommune (borger.dk)
Ferie på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Som modtager af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse har du ikke ret til ferie. Vælger du at holde ferie for egen regning, kan det betyde, at tidspunktet udskydes for, hvornår du kan modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

Jobcenteret skal have besked, hvis du vælger at holde ferie for egen regning.
Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt