Opsigelse
Advarsel og bortvisning fra din arbejdsplads Det er alvorligt, når du enten får en advarsel eller bortvisning fra din arbejdsplads, hvis du har gjort noget, der er i strid med reglerne. 3F kender reglerne, så vi kan altid hjælpe med at sikre, at afgørelsen er berettiget.

Hvis du har gjort et eller andet, der er i strid med reglerne på din arbejdsplads, kan det ende med en advarsel fra din arbejdsgiver. Det kan være, at du ikke har nået at melde dig syg, at du er mødt på jobbet i alkoholpåvirket tilstand, eller at du er gået fra din arbejdsplads før tiden.

En advarsel kan være både mundtlig og skriftlig. Men for at arbejdsgiveren kan bruge den til en eventuel senere afskedigelse, skal den være skriftlig. Den skal beskrive, hvad arbejdsgiveren mener, du har gjort forkert, og hvad konsekvenserne vil være, hvis det inden for rimelig tid sker igen. En af konsekvenserne er som regel, at du bliver fyret og i værste fald bortvist.

Der kan også være aftaler i virksomheden, som udsteder retningslinjer for advarsler, afskedigelser med videre. Hvis du ikke mener, at advarslen er berettiget, skal du straks gå til din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F fagforening og bede dem om at tage sig af sagen.

Bortvisning

En bortvisning kan i første omgang ske mundtligt og betyder, at ansættelsesforholdet stopper med det samme. Det betyder også, at du ikke længere får løn.

Der skal være en meget god og skærpet grund til at bortvise dig fra din arbejdsplads.

Bliver du bortvist, skal du straks kontakte din lokale 3F fagforening. Hvis bortvisningen er urimelig, vil din lokale 3F fagforening hjælpe dig med at køre en sag. 

Bliv medlem af 3F Som medlem af 3F er du del af et fællesskab, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår. Du får desuden en række fordele som PlusKort, Superliga-billetter, billige forsikringer og juridisk hjælp.
Bliv medlem
Bliv medlem


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt