Overenskomst
Strejke, sympatikonflikt og blokader Det kan være svært at finde ud af, hvad forskellen på strejke, konflikt, blokade og arbejdsnedlæggelse betyder. Her kan du få et overblik og en bedre forståelse af, hvordan nogle strejker er lovlige og andre ulovlige.

Strejke

Strejke er en standsning af arbejdet for at udtrykke protest eller for at gennemtvinge et krav. Du og dine kolleger kan strejke, hvis I ønsker at forbedre arbejdsforholdene, og arbejdsgiveren ikke vil være med. 

Når en strejke er lovlig, kan 3F udbetale strejkeunderstøttelse til dig og dine kolleger på arbejdspladsen. Det kan f.eks. være i forbindelse med overenskomstforhandlinger, hvor 3F kan varsle strejken i tilfælde af konflikt.

En strejke kan også være ulovlig eller overenskomststridig. Sådanne strejker opstår oftest spontant.

Er strejken overenskomststridig, vil du og kollegerne blive trukket i løn af arbejdsgiveren og kan blive dømt til at betale en bod, alt efter hvor længe du og kollegerne har nedlagt arbejdet.

Læs mere om sympatikonflikt, blokade og lockout Hvis en blokade ikke fører til en aftale, vil der herefter blive indledt sympatikonflikt mod virksomheden fra de øvrige forbund under FH. 

En sympatikonflikt er fuldt lovlig. Den betyder, at faggrupper, som er organiseret i andre fagforeninger under FH, kan nægte at udføre arbejde for en virksomhed, der ikke vil indgå en overenskomst. Så vil virksomheden blive afskåret fra leverancer og ydelser udført af medlemmer af de berørte fagforeninger.

Hvis du arbejder i en virksomhed, som ikke har andet arbejde til dig på grund af en sympatikonflikt, skal du hurtigst muligt henvende dig i din lokale 3F fagforening.

Blokade ses ofte i sammenhæng med strejke og lockout.

Hvis en arbejdsgiver nægter at tegne overenskomst med 3F, kan forbundet efter et varsel lovligt indlede en blokade.

Er der blokade på en virksomhed, må medlemmer af 3F ikke arbejde for virksomheden, indtil der er tegnet en overenskomst. 

Lovlige blokader skal varsles. Som modtræk over for arbejdsgivere består en blokade typisk i at hindre adgang for arbejdskraft eller varer til arbejdsgivere, som ikke vil gå ind på arbejdernes krav.

Ved en lockout må du ikke gå på arbejde.

Lockout er det redskab en arbejdsgiver/arbejdsgiverforening har til at frigøre sig fra en overenskomst, som er indgået med 3F.

Lockout bliver typisk benyttet af arbejdsgiveren som modtræk til strejke og blokade.

Ved en lockout udelukkes du fra din arbejdsplads. I de fleste tilfælde vil 3F betale dig konfliktunderstøttelse, i den tid du er lukket ude.

Hvis din arbejdsgiver lockouter dig, skal du altid henvende dig i din lokale 3F fagforening, som kan fortælle dig, hvad du skal gøre.
Læs mere om konfliktunderstøttelse her


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt