Pension
Hvornår kan jeg gå på pension? Folkepensionsalderen er 67 år i 2022. Men den er gradvist på vej op. Få et overblik og find din egen folkepensionsalder.

Vi hører tit, at vi skal arbejde længere. Det skyldes, at folkepensionsalderen stiger hvert femte år. Forklaringen er, at et bredt politiske flertal har vedtaget, at længere levealder skal medføre et længere arbejdsliv. Det skete i den såkaldte Velfærdsaftale fra 2006.

En folkepensionsalder på 69 fra 2035 er allerede vedtaget. Yderligere stigninger skal vedtages politisk med et varsel på 15 år. I 2025 skal der tages stilling til den næste regulering af pensionsalderen.

Hvis udviklingen ikke bremses, så ender danske unge i starten af 20’erne i dag, med at få Europas/OECDs højeste pensionsalder på 74 år.

Her kan du se din pensionsalder
År  Folkepensionsalder Gælder hvis du er født fra 
2022   67 år  1. juli 1955
2030   68 år  1. januar 1963
2035  69 år  1. januar 1967
2040*   70 år  1. januar 1971
 (*Folkepensionsalderen er et skøn og ikke vedtaget endnu)
Kilde: STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering/Beskæftigelsesministeriet
Hvad med tidlig tilbagetrækning?

I oktober 2020 blev der lavet en aftale om at indføre en ret til tidlig pension, for dem, der har været længe på arbejdsmarkedet. Man kigger på det, når du fylder 61 år.

  • Har du som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, giver det ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionsalderen.
  • 43 års arbejde giver ret til to års tidligere pension.
  • 42 år på arbejdsmarkedet som 61-årig giver ét års tidligere pension. 

Kravet til hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet stiger med pensionsalderen.

Tidspunktet for opgørelsen og alder vil stige i samme takt som folkepensionsalderen. Ydelsen er på cirka 14.456 kroner (2024) før skat pr. måned. Pensionsformuer under to millioner kroner bliver ikke modregnet.

Læs mere om tidlig pension
Pensionskommission – hvad er det?

I 2020 har regeringen nedsat en pensionskommission. Den skal bl.a. se på:

  • Om pensionssystemet støtter seniorer, der gerne vil arbejde.
  • Om systemet er indrettet hensigtsmæssigt for dem, der må trække sig tidligere tilbage.
  • Om den stigende, gennemsnitlige levealder rent faktisk også giver flere raske år på arbejdsmarkedet (den langsigtede effekt).

Kommissionen skal være færdig med arbejdet i 1. kvartal 2022.

Hvad mener 3F?

Efter at mulighederne for at komme ud af arbejdsmarkedet før pensionsalderen over en lang årrække er blevet strammet – blandt andet ved at forringe efterlønnen kraftigt – så er der de senere år endelig noget, der trækker den anden vej: Nemlig aftalen om tidlig pension og en mere lempelig senior(førtids)pension. Begge dele gavner mange af 3F’s medlemmer, der har haft et langt og slidsomt arbejdsliv.

Pensionskommissionen, som kom med sin rapport i 2022 foreslog bl.a., at den stigende gennemsnitlige levealder ikke skal veksles 1:1 til flere år på arbejdsmarkedet. I stedet for bør man kigge på en mere lempelig indeksering, således at pensionsalderen ikke stiger i samme takt som den gennemsnitlige levealder. Det er et forslag 3F bakker op.

Samtidigt konkluderede Pensionskommissionen at de førtidige tilbagetrækningsmuligheder skal ses som en del af det samlede pensionssystem. De er med til at rette op på den ulighed i tilbagetrækning og levevilkår der ellers er på tværs af grupper i samfundet. Vi er derfor glade for, at både seniorpension og tidlig (Arne-)pension er kommet, for de modkorrigerer de uligheder, der ellers ligger i tilbagetrækningen. F.eks. lever ufaglærte langt færre år end akademikere.

Den nye SVM-regering foreslår i sit regeringsgrundlag fra december 2022 at sammenlægge seniorpension med tidlig pension til én ny ordning med to indgange: En rettighedsbaseret model og en visitationsmodel, der begge kan opnås op til tre år før folkepensionsalderen. Den tidlige pension udvides, så der bliver mulighed for tildeling af pension i halve år, og det månedlige ydelsesniveau hæves med 1.000 kr. til ca. 15.000 kr.

3F bakker op bag styrkelsen af den tidlige pension. Det er vigtige forbedringer, som regeringen ligger op til. Til gengæld er afskaffelse af seniorpensionen en af de største tidsler i regeringsgrundlaget. Det bør analyseres grundigt hvad regeringens foreslået ændringer af tilbagetrækningsordnerne har af betydning for uligheden i tilbagetrækningen. I alt var 2.800 3F’ere på seniorpension i juni måned 2022.Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt