Pension
Ressourceforløb Et ressourceforløb er med til at afklare, om du kan hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet, så du undgår førtidspension.

I langt de fleste tilfælde vil du blive tilbudt et ressourceforløb, som skal undersøge muligheden for at videreudvikle din arbejdsevne. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe dig i arbejde eller i gang med en uddannelse i stedet for en førtidspension.

Ressourceforløb er målrettet dig, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som risikerer at komme på førtidspension, hvis der ikke bliver gjort en særlig indsats.
Hvad er et ressourceforløb

I ressourceforløbet får du en helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle din arbejds- og uddannelsesevne. Ressourceforløbene vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs af institutioner.

Ressourceforløb kan bestå af mange forskellige ting, f.eks.:

 • Tilbud om brobygning til uddannelse med nødvendig støtte
 • Rådgivning og støtte fra psykolog/terapeut/coach
 • Kurser i at håndtere f.eks. stress/angst
 • Aktivitetstilbud på væresteder
 • Støtte- og kontaktperson
 • Hjælp til boligproblemer
 • Socialpædagogisk bistand
 • Behandling for misbrug
 • Mentorstøtte
 • Fritids-/frivillige aktiviteter (frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde)
 • Motion.
Hvor længe varer et forløb Et ressourceforløb kan vare i 1-3 år. Målet er en afklaring af din arbejdsevne, så der kan tages stilling til, om du har ret til fleksjob eller førtidspension. Det kan også vise sig, at indsatsen i et ressourceforløb har betydet, at du kan få et arbejde, eller at der er mulighed for revalidering.

Det er muligt at få tilbudt flere forløb.
For personer, der har mindre end 6 år til folkepensionsalderen, skal der ikke iværksættes et ressourceforløb, medmindre personen selv ønsker det. En person, der i løbet af et ressourceforløb når det tidspunkt, hvor der er mindre end 6 år til folkepensionsalderen, skal fortsætte forløbet, til det er afsluttet

Et ressourceforløb skal være af mindst et og højst tre års varighed.

 • For borgere mellem 40 år – 50 år:
  Ressourceforløb må ikke overstige fem år, medmindre borgeren selv ønsker det.
 • For borgere, der fylder 40 år under et ressourceforløb:
  Ressourceforløb fortsætter til det er afsluttet, uanset at den samlede periode overstiger fem år.
 • For borgere over 50 år:
  Kommunen kan tilbyde mere end ét ressourceforløb, hvis borgeren ønsker det.
Ydelser i ressourceforløb

Bliver du tilkendt ressourceforløb, stopper den ydelse, du hidtil har fået. Men har du forud for dit ressourceforløbet ledighedsydelse, modtager du ressourceforløbsydelse på niveau med din ledighedsydelse.

Hvis du kommer fra sygedagpenge hvis du i ville situation kunne få en ressourceforløbsydelse på niveau med sygedagpenge. Det vil f.eks. være hvis dine sygedagpenge er forløbet pga. af en arbejdsskade, så vil din ydelse på ressourceforløb svare til sygedagpenge niveau et indtil forlængelses ikke længere er aktuelt.

Kommer du fra en anden ydelse, vil du modtage ressourceforløbsydelse på niveau med kontanthjælp (eller uddannelseshjælp.)

Her udgør ressourceforløbsydelse, hvis du er over 30 år og har børn 16.382 kr. Har du ikke børn udgør den 12.326 kr.

Får du et barn mens du er på ressouceforløb og er på den lave sats vil du overgå til satsen på 16.383 kr.

Er du gravid under dit ressourceforløb og i et ansættelsesforløb kan du have ret til barselsdagpenge og eller løn under barsel. Det kan du få hjælp til at finde ud af i din afdeling.

Ferie og ressourceforløb Du har ret til ferie, når du har været i ressourceforløb i 12 måneder. I din ferieperiode må du gerne tage til udlandet.

Hvis du har optjent feriegodtgørelse eller ferietillæg, kan du holde ferie for den periode, som feriegodtgørelsen eller ferietillægget er bestemt til at dække.

Når du har optjent ret til ferie, kan ferien afholdes efter aftale med jobcenteret, selvom du ikke har opnået ret til ferie med ressourceforløbsydelse i op til fem uger.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt