Pension
Seniorpension Hvis du er nedslidt, har du mulighed for at søge om seniorpension. Du kan få udbetalt denne pension, hvis du opfylder en række betingelser.

Et langt arbejdsliv kan være hårdt for kroppen, så derfor ender en del personer desværre med at være nedslidte, i de sidste år på arbejdsmarkedet. Seniorpension er målrettet netop de personer, som er nedslidte eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv.

Du har mulighed at få tilkendt seniorpension, hvis du opfylder en række betingelser, som du kan læse om her. Ansøgningen om seniorpension behandles i seniorpensionsenheden i ATP. Hvor skal jeg søge om seniorpension?

Du kan søge seniorpension på borger.dk. Ansøgningen behandles i seniorpensionsenheden i ATP som også træffer afgørelse om du har ret til seniorpension.

Som udgangspunkt skal ansøgning om seniorpension ske ved digital selvbetjening, men har du nogle særlige forhold, der gør, at du ikke kan bruge digital selvbetjening, kan du måske blive fritaget fra at søge digitalt. Vil du fritages, skal du kontakte din kommune, som træffer afgørelse, om du kan fritages.

Seniorpensionsenheden skal alligevel behandle din ansøgning, selvom du får et afslag. Du kan klage til ankestyrelsen inden for 4 uger, hvis du får afslag på digital fritagelse. 

For at få tilkendt seniorpension skal du opfylde en række betingelser. Dem kan du læse mere om herunder.

Søg om seniorpension på borger.dk
Læs også om Arbejdsmarkedspension
Læs også om Førtidspension
Betingelser for seniorpension

Du må højst have 6 år til folkepensionsalderen, men du kan søge om seniorpension, 6 måneder før du opfylder alderskravet. Det vil sige, at du kan søge seniorpension 6,5 år før, du kan gå på folkepension.


Det kræves, at du har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med mindst 20-25 års fuld beskæftigelse. En arbejdstid på mindst 27 timer om ugen betragtes som fuldtidsbeskæftigelse. Ved deltidsarbejde sker der forholdsmæssigt omregning til fuldtidsarbejde. Tag kontakt til din lokale fagforening, hvis du er i tvivl om, hvordan omregningen foregår.

Når beskæftigelseskravet skal opgøres, sammenlægges alle forudgående perioder med fuldtidsbeskæftigelse. Hvis du har haft fuldtidsbeskæftigelse i mere end 20 år, men mindre end 25 år, skal der foretages en konkret vurdering af, om du alligevel kan anses for at opfylde beskæftigelseskravet, f.eks. hvis arbejdet er fysisk eller psykisk belastende og nedslidende.

Din arbejdsevne skal være varigt nedsat og må højst udgøre 15 timer om ugen. Din arbejdsevne skal vurderes i forhold til dit seneste job.

Det seneste job er et job af ca. 12 måneders varighed. Det kan både være et lønmodtagerjob, et fleksjob eller arbejde som selvstændig.

Hvis du i mange år har haft sæsonarbejde eller vikararbejde, kan disse perioder, hvor arbejdet har være samme type job, lægges sammen.

Din arbejdsevne skal ikke forsøges udviklet, hvilket betyder, at der ikke skal iværksættes indsatser, der skal udvikle arbejdsevnen til et andet arbejdsområde. Du skal f.eks. ikke i et ressourceforløb for at vurdere, om din arbejdsevne kan udvikles.

Supplerende årlig pension

Medlemmer med pensionsordning i PensionDanmark, der får tilkendt seniorpension, kan også have ret til en supplerende årlig pension. 

Seniorpensionister kan få en løbende udbetaling fra PensionDanmark, der svarer til beløbet som udbetales ved førtidspension. Det giver 3F’erne ret til et beløb på typisk 36.000-72.000 kroner om året, hvis medlemmet får tilkendt en seniorpension.

Herudover har medlemmet også en opsparingssikring, hvor PensionDanmark fortsætter de hidtidige pensionsindbetalinger på pensionsopsparingen. Opsparingssikringen og den løbende udbetaling fra PensionDanmark ophører tre år før folkepensionsalderen.

Fleksjob og ledighedsydelse

Er du i fleksjob, betragtes dette som fuldtidsarbejde, selvom du arbejder mindre end 27 timer om ugen, og perioden tæller med i beskæftigelseskravet (på de 20-25 år).

Når du er visiteret til fleksjob, har kommunen vurderet, at din arbejdsevne er væsentlig og varigt nedsat. Hvis din effektive arbejdstid i fleksjobbet er på 15 timer eller mindre om ugen, og du opfylder de øvrige betingelser om alder og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, er du omfattet af målgruppen for den nye seniorpensionsordning.

Kommunen skal dog altid foretage en individuel, konkret vurdering af, om du opfylder kravene til at få tilkendt seniorpension.

Ansøgning og afgørelse

Når du har søgt seniorpension på Borger.dk vurderer seniorpensionsenheden i ATP om du opfylder de objektive betingelser som f.eks. alder, statsborgerskab og bopæl, og de vurderer også om du opfylder kravet om langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Herefter sender de din ansøgning til din kommune som skal oplyse din sag med helbredsoplysninger.

Kommunen skal inddrage de oplysninger, som de evt. har om dit helbred. De kan også indhente yderligere oplysninger fra din egen læge eller fra klinisk funktion i regionen. Og de skal også inddrage dine egne oplysninger om helbred og arbejde. Kommunen har 3 måneder til at oplyse sagen, efter at de har fået den fra seniorpensionsenheden.

Seniorpensionsenheden træffer afgørelse om du har ret til seniorpension indenfor 6 måneder efter du har søgt.

Får du afslag på seniorpensionen

Får du afslag kan du klage til Ankestyrelsen. Der er en klagefrist på 4 uger, efter at du har fået afgørelsen.

Du kan altid kontakte din lokale 3F fagforening, hvis du har spørgsmål til den nye seniorpensionsordning.

Klag til ankestyrelsen
Bliv medlem af 3F Som medlem af 3F er du del af et fællesskab, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår. Du får desuden en række fordele som PlusKort, Superliga-billetter, billige forsikringer og juridisk hjælp.
Bliv medlem
Bliv medlem


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt