Pension
Udbetaling af pension ved dødsfald og kritisk sygdom Som medlem af 3F og med pensionsopsparing hos Industriens pension, Pensiondanmark eller Sampension får dine efterladte automatisk en sum penge, når du dør. Her kan du læse mere om, hvem der bliver begunstiget, og hvad du kan gøre, hvis du bliver kritisk syg.

Når et medlem af Industriens pension, Pensiondanmark eller Sampension dør, får selskaberne besked via cpr-registret. Summen afhænger af forskellige ting som f.eks. din alder og opsparing.

Som udgangspunkt sker udbetalingen til nærmeste pårørende, men alle 3F'ere med opsparing i Industriens pension, Sampension eller Pensiondanmark kan give selskaberne besked om, hvem der en dag skal have deres pensionspenge. Hvis du har bestemt, hvem der skal have pensionspengene, sker udbetalingen med det samme. Ellers begynder selskabet at undersøge, hvem der skal have pengene.

Læs mere om pensionsudbetaling ved dødsfald på pensionsselskabernes sider.

Industrien pension
PensionDanmark
Sampension
Begunstigelse: Hvem arver hvad?

Det er vigtigt, at du tjekker dine pensionsordninger og forsikringer for at se, om der er grund til at ændre, hvem der skal arve dig. 

Har du indsat ”nærmeste pårørende” som begunstiget, vil din pension automatisk blive udbetalt til de næste officielle arvinger - typisk din ægtefælle, dine børn eller forældre. 

Har du indsat din tidligere samlever eller ægtefælle som begunstiget, arver han eller hun din pension, når du dør - også selvom I er gået fra hinanden.  

Ønsker du ikke, at din tidligere ægtefælle eller samlever skal arve dig, skal du derfor ændre begunstigelsen i dine pensionsordninger til nærmeste pårørende.

Langt de fleste 3F-medlemmer har en gruppelivsforsikring i Alka. Også her skal du tjekke, hvem der står som begunstiget.
Læs mere om gruppelivsforsikring i Alka
Du kan tjekke, om du har indsat en begunstiget. Og du kan ændre, hvem der skal arve pensionen. Begge dele på dit pensionsselskabs hjemmeside.
Fakta Nærmeste pårørende

I de fleste tilfælde er det dine ”nærmeste pårørende”, der får udbetalingerne fra dine forsikringer. De er i prioriteret rækkefølge:

  • Ægtefælle eller registreret partner
  • Samlever, som enten har boet sammen med dig i to år, eller som du har barn eller venter barn med
  • Livsarvinger som børn, børnebørn og forældre
  • Dine arvinger i henhold til et testamente
  • Dine arvinger i henhold til arveloven.
Kritisk sygdom

Som en del af din arbejdsmarkedspension har 3F sikret, at du er forsikret ved kritisk sygdom.Hvis du får en kritisk sygdom, er du via din arbejdsmarkedspension forsikret, så du skattefrit kan få udbetalt et engangsbeløb.

Du bestemmer selv, hvad pengene skal bruges til. Du kan for eksempel bruge pengene til at behandle din sygdom, indfri gæld, tage på rekreation eller indrette dit hjem efter sygdommens art.

Der er forskel fra selskab til selskab på, hvilke sygdomme der er forsikret. Der kan også være forskellige krav til diagnosen for den enkelte kritiske sygdom. Så tjek dine forsikringsbetingelser, eller spørg hos dit pensionsselskab.

Se reglerne for dit pensionsselskab.

Industriens pension
Pensiondanmark
Sampension
Bliv medlem af 3F Som medlem af 3F er du del af et fællesskab, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår. Du får desuden en række fordele som PlusKort, Superliga-billetter, billige forsikringer og juridisk hjælp.
Bliv medlem
Bliv medlem


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt