Tillidshverv
APV (Arbejdspladsvurdering) APV er et vigtigt redskab i arbejdet for et bedre arbejdsmiljø.

På alle arbejdspladser skal der løbende laves en skriftlig vurdering af arbejdsmiljøet. En APV skal indeholde fem elementer: 

 1. Kortlægning af arbejdsmiljøet i hele virksomheden
 2. Beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøproblemerne
 3. Vurdering af, om virksomhedens sygefravær skyldes arbejdsmiljøet
 4. Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og en handlingsplan
 5. Retningslinjer for, hvornår og hvordan der skal følges op på handlingsplanen.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en APV. Hvordan vurderingen skal foregå, besluttes af din arbejdsgiver i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen.

Loven kræver, at der som minimum skal laves en APV hvert tredje år. Der skal altid laves en ny APV, hvis forholdene på arbejdspladsen ændres, og ændringerne har konsekvenser for arbejdsmiljøet. I behøver dog ikke gøre hele vurderingen om, hvis der kommer ændringer i arbejdsforholdene – kun den del, der bliver påvirket.

Hvis der er risiko for, at de ansatte bliver udsat for farlige stoffer og materialer, skal APV’en indeholde en kemisk risikovurdering. 

Læs mere om farlige stoffer og materialer her
Læs mere om arbejdsmiljørepræsentantens rolle
Læs mere om arbejdspladsvurdering
Hent materialer om APV
Derfor er APV vigtig

Alle spørgsmål skal tages op i en arbejdspladsvurdering – både fysiske, kemiske og psykiske arbejdsforhold.

Hver enkelt arbejdsopgave gennemgås, og I skal vurdere, om opgaven har en arbejdsmiljømæssig risiko. 

Arbejdet med APV foregår i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) inddrages i arbejdet med APV fra start til slut.

Der udarbejdes et forslag til en handlingsplan, der viser, hvad der skal løses her og nu, og hvad der kan vente. Handlingsplanen skal også vise, hvem der har ansvaret for de enkelte opgaver, og hvornår opgaverne skal være løst.

Du kan altid kontakte din lokale 3F fagforening, hvis du har brug for råd og vejledning.

Sådan laver man en APV

Der er ingen specifikke krav til en APV, og det er derfor helt op til ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen at beslutte, hvordan APV’en skal gennemføres.

I skal bare sikre jer, at I får en præcis beskrivelse af arbejdsmiljøet i alle afdelinger af virksomheden. I kan for eksempel starte med:

 • at spørge hver medarbejder direkte
 • at bede alle medarbejdere om at udfylde et skema
 • at tage en fælles diskussion på et møde, som alle indkaldes til
 • at få en person med viden om arbejdsmiljø til at hjælpe jer.

Det psykiske arbejdsmiljø er lige så vigtigt som det fysiske, så det skal selvfølgelig også diskuteres. APV’en skal vurdere, om der er risiko for stress eller andre former for nedslidning.

APV’en skal også indeholde en vurdering af, hvorvidt sygefraværet kan blive lavere, hvis der ændres på arbejdsmiljøet.

Arbejdspladsvurderingen skal kunne ses af alle – også nye medarbejdere. Alle skal kende indholdet i både analysen og handlingsplanen. Desuden skal vurderingen altid kunne vises frem, hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg.
Bliv medlem af 3F Som medlem af 3F er du del af et fællesskab, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår. Du får desuden en række fordele som PlusKort, Superliga-billetter, billige forsikringer og juridisk hjælp.
Bliv medlem
Bliv medlem

Kø på Mit3F Der er i øjeblikket længere svartider på 3f.dk. Du kan derfor opleve at blive sat i kø, når du vil tilgå funktioner på Mit3F.
Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt