Tillidshverv
Til dig som er tillidsrepræsentant Som medlem af 3F får du råd og vejledning, når du er blevet valgt som tillidsrepræsentant. Det er et stort ansvar, og du får en vigtig rolle over for dine kolleger, arbejdsplads og 3F.

En vigtig opgave for dig som tillidsrepræsentant er at engagere og involvere dine kolleger. Det er nemlig afgørende, at ansatte på en arbejdsplads har en stærk tro på, at de kan præge arbejdspladsen med sammenhold i fællesskab med andre. Jo flere der støtter op om tillidsrepræsentanten og er medlem af 3F, jo stærkere er jeres stemme på arbejdspladsen. 

Du er som hovedregel kun tillidsrepræsentant for dine organiserede kollegaer, men valggrundlaget kan godt udgøre alle ansatte under overenskomsten. Kontakt din lokale 3F afdeling, hvis du er i tvivl om valggrundlaget. 

På artiklen "Om tillidsrepræsentanten" kan du læse mere om, hvordan valg af tillidsrepræsentanten fungerer.

Om tillidsrepræsentanten
Uddannelser og kurser

Når du er valgt som tillidsrepræsentant, skal du på kursus for at sikre, at du kan varetage dit tillidshverv bedst muligt. Nogle af kurserne er obligatoriske.

Find dit FIU kursus her
Fakta 3F Tillidsvalgte på Facebook 

Hvis du er tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, kan du blive en del af Facebook-gruppen 3F Tillidsvalgte, hvor du kan udveksle erfaringer og få gode råd af andre tillidsvalgte.

Gruppen er lukket og administreres af 3F. 

Beskyttelse mod fyring Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er særligt beskyttet mod afskedigelse og forringelse af arbejdsforhold.

Det betyder, at afskedigelser skal begrundes i ”tvingende årsager”, og at din arbejdsgiver på nogle overenskomster har pligt til at give dig et længere opsigelsesvarsel end andre ansatte.

Tvingende årsager kan blandt andet være, hvis der er arbejdsmangel, og det på ingen måde er muligt at skaffe relevant arbejde til dig nogen steder på din arbejdsplads.

Det kan også være, hvis du har opfordret til brud på overenskomsten, eller hvis du ikke aktivt har modarbejdet overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. 

Du kan altid kontakte din lokale 3F afdeling, hvis du er i tvivl om, hvilke særlige regler der gælder for en tillidsrepræsentant.
Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalget er arbejdspladsens forum for samarbejde mellem de ansatte og ledelsen, der er ligevægtigt repræsenteret.   

I udvalget kan der forhandles og aftales retningslinjer for stort set alle væsentlige områder på arbejdspladsen. 

Der skal oprettes samarbejdsudvalg (SU) på virksomheder med 35 ansatte eller derover, hvis enten arbejdsgiveren eller et flertal af de ansatte foreslår det. På SALA området kræves der 25 ansatte. Virksomheder under Kooperationens regler kan oprette Virksomhedsnævn i lighed med SU, når der er ansat 20 medarbejdere.

Flere hovedorganisationer har indgået aftaler om samarbejdsudvalg (SU). Det er:

  • Staten
  • Kommunerne
  • FH
  • DA
  • Kooperationen
  • SALA.   

Hvis du er i tvivl om, hvad samarbejdsudvalget handler om, og hvordan reglerne er for valg til udvalget, kan altid spørge din lokale 3F afdeling.

Vederlag som tillidsrepræsentant

Som tillidsrepræsentant har du muligvis krav på et vederlag for den ekstra tid, du bruger som repræsentant for dine kolleger. Ofte varierer det fra overenskomst til overenskomst, hvilket beløb der er tale om. Kontakt derfor din lokale 3F afdeling for at høre, om du har krav på vederlag. 

Mener du, at du har krav på vederlag, så kan du få hjælp til at søge vederlag i din lokale 3F afdeling.

Hvis du er ansat under en overenskomst for Transportgruppen og Privat Service, Hotel og Restauration, ansøger du om vederlag på Mit3F. 

Ansøg om vederlag på Mit3F
Læs mere Tid for udvikling og uddannelse Hent pjece Tillykke med valget som tillidsrepræsentant Hent pjece Aftalt uddannelse (industri) Hent pjece Aftalt uddannelse (træ og møbel) Hent pjece Tillidsrepræsentanten som jobformidler Hent pjece
Bliv medlem af 3F Som medlem af 3F er du del af et fællesskab, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår. Du får desuden en række fordele som PlusKort, Superliga-billetter, billige forsikringer og juridisk hjælp.
Bliv medlem
Bliv medlem


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt