Almen uddannelse
AVU - Almen voksenuddannelse AVU er et tilbud til voksne over 25 år, der ikke har taget folkeskolens afgangseksamen, eller der gerne vil forbedre sig i et eller flere fag på 9. og 10. klasses niveau.

Det er muligt at tage AVU på flere niveauer, afhængigt af hvor du er.

For at blive tilmeldt et eller flere fag skal du kontakte et voksenuddannelsescenter (VUC). Her får du tilbudt en samtale med en studievejleder, som vurderer, hvilket trin du skal starte på.

Er du under 25 år, kan vejlederen på VUC eller en vejleder i din kommune henvise dig til den forberedende grunduddannelse (FGU). Her kan du få undervisning sammen med andre unge.

Læs mere om AVU
Hvad koster et AVU-fag?
 • Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag.
 • Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 130 kroner pr. fag.
 • De øvrige fag koster 1.300 kroner pr. fag.
Sådan er din økonomi, mens du læser AVU

Du kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal som hovedregel være fyldt 25 år, men ikke være nået pensionsalderen.
 • Du skal være dansk statsborger eller bo i Danmark.
 • Du skal være optaget eller have tilsagn om optagelse på en uddannelse, der berettiger til SVU.
 • Du skal have arbejdet hos nuværende arbejdsgiver eller været selvstændig i mindst 26 uger, umiddelbart før uddannelsen begynder.
 • Du må ikke have ret til løn fra et praktiksted.
 • Du skal være studieaktiv.
 • Du må ikke få anden offentlig støtte, der dækker leveomkostninger.

For at få SVU til uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau skal du også være kortuddannet. Det betyder, at du højst må have:

 • Op til 8 års skolegang suppleret med en afsluttet erhvervsrettet uddannelse eller uddannelse svarende hertil
 • 9-10 års skolegang suppleret med en afsluttet 2-årig erhvervsrettet uddannelse
 • 9-10 års skolegang suppleret med en forældet erhvervsrettet uddannelse.

Derudover er der mulighed for at søge yderligere økonomisk støtte fra kompetencefondene. Vær opmærksom på, at der er forskel på satserne i de forskellige fonde. Spørg derfor din 3F fagforening.

Læs mere om kompetencefonde


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt