Almen uddannelse
FVU - Forberedende voksenundervisning FVU er et tilbud til alle ufaglærte og kortuddannede voksne, som ønsker at blive bedre til dansk, matematik, IT (digital) eller engelsk.

FVU er et tilbud til alle ufaglærte og kortuddannede voksne, som ønsker at blive bedre til dansk, matematik, IT (digital) eller engelsk for at stå stærkere ved opstart på ny uddannelse, i jobbet eller i hverdagen.

FVU-start er et tilbud til dig, der har dansk som andetsprog.

Et FVU-forløb kan laves sammen med din arbejdsplads, hvor undervisningen kan passes ind i arbejdsdagen.

Der er også mulighed for at få undervisningen tilrettelagt hos din lokale 3F fagforening.

Hvis du er ledig, kan du også tilbydes FVU. Det kan foregå i din lokale 3F fagforening, online eller på en uddannelsesinstitution.
Læs mere om FVU - Forberedende voksenundervisning her
Læs mere om FVU Et FVU-forløb består af trin, som er forskellige i hvert fag. Undervisningen er gratis for deltagerne.

Hvis du er i arbejde og kan få undervisning i arbejdstiden med tilladelse fra din arbejdsgiver, kan du få tabt arbejdsfortjeneste i form af Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) svarende til maks. dagpenge.

For at søge SVU skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du skal som hovedregel være fyldt 25 år, men ikke nået pensionsalderen.
  • Du skal være dansk statsborger eller bo i Danmark.
  • Du skal være optaget eller have tilsagn om optagelse på en uddannelse, der berettiger til SVU.
  • Du skal have arbejdet hos nuværende arbejdsgiver eller været selvstændig i mindst 26 uger, umiddelbart før uddannelsen begynder.
  • Du må ikke have ret til løn fra et praktiksted.
  • Du skal være studieaktiv.
  • Du må ikke få anden offentlig støtte, der dækker leveomkostninger.

Derudover er der mulighed for at søge yderligere økonomisk støtte fra kompetencefondene. Vær opmærksom på, at der er forskel på satserne i de forskellige fonde. Spørg derfor din 3F fagforening.

Læs mere om SVU her


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt